Ostatnie w 2019 roku posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Medycznych

W środę, 18 grudnia 2019 r., odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z udziałem m.in. prof. Mirosława Wielgosia - Rektora Uczelni oraz członka RDNM wybranego w subdyscyplinie klinicznej zabiegowej oraz Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych prof. Piotra Małkowskiego (gość posiedzenia, wyjaśniający projektowaną ścieżkę kariery tzw. profesorów uczelni).

Po części formalnej, nadaniu stopnia doktora habilitowanego, licznych głosowaniach nad doktoratami, kolejnej dyskusji nad kryteriami habilitacyjnymi RDNM WUM uchwalonymi w listopadzie 2019 roku (powołano w tej kwestii nową Komisję pod przewodnictwem prof. Kazimierza Niemczyka), nastąpiło złożenie sobie życzeń Świątecznych i Noworocznych oraz łamanie się opłatkiem. Przewodniczący RDNM WUM prof. Krzysztof J. Filipiak przekazał najlepsze życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne wszystkim naukowcom Naszej Alma Mater z dyscypliny nauk medycznych.

Informacja własna

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM