Pracownik ds. Obsługi Multimedialnej w Sekcji Rektorat, Centrum Dydaktyczne i Centrum Biblioteczno-Informacyjne