Starszy technik w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej