Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM otwarte

Data dodania: 09.10.2019
W środę, 9 października na terenie kampusu Banacha, przy ul. Binieckiego 6 odbyło się uroczyste otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To największe w Polsce i najnowocześniejsze w polskich uczelniach medycznych centrum stomatologiczne.

„Oficjalnie zaczynamy nową erę w stomatologii w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Uniwersyteckie Centrum Stomatologii działa, budynek tętni życiem, od początku października kształcimy tu studentów, leczymy pacjentów. I WUM nadal mocno, jak przez ponad dwa stulecia, będzie rozwijać stomatologię, bo w tym wspaniałym gmachu Wydział Lekarsko-Stomatologiczny ma znakomite warunki funkcjonowania”- podkreślił JMR prof. Mirosław Wielgoś.            

„To wielki dzień dla Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Dzisiaj spełnia się bowiem marzenie naszej społeczności o własnym, nowoczesnym, pięknym i funkcjonalnym gmachu, w którym w naprawdę godnych warunkach będziemy kształcić studentów, stażystów, rezydentów, rozwijać stomatologię i kompleksowo leczyć pacjentów”- zaznaczyła prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.   

„Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. nie boi się wyzwań. Tworzymy nową jakość dla dobra naszych pacjentów i kształcenia kadr medycznych w obszarze stomatologii. Centrum przyjmuje pacjentów z całej Polski w ramach usług NFZ oraz usług ponadstandardowych - nierefundowanych. Zapraszamy!”- mówiła dr n. med. Ewa Trzepla - Prezes Centrum Medycznego WUM Sp. z o.o.              

Otwierając uroczystość JMR prof. M Wielgoś przywitał, m.in.  Sławomira Gadomskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Katarzynę Przybylską i Grażynę Leonowicz z Departamentu Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia, Katarzynę Łęgiewicz - Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Elżbietę Markowską - Dyrektor Magistratu Urzędu m. st. Warszawy, dr. Karola Bielskiego - Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, Jarosława Chmielewskiego - Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie; a także byłych rektorów naszej Uczelni: prof. Tadeusza Tołłoczkę z małżonką i prof. Marka Krawczyka.

Podczas części oficjalnej Piotr Flejszar - Dyrektor Biura Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego wręczył Rektorowi Medal PTS oraz dyplomy uznania dla dziekan WLS prof. Elżbiety Mierzwińskiej - Nastalskiej oraz prof. Renaty Górskiej – byłej Prorektor, Konsultanta Krajowego w dziedzinie periodontologii i Kierownika Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia. Rektor pokreślił, że nowy budynek jest efektem wieloletnich starań śp. prof. Janusza Piekarczyka. Podziękowania za zaangażowanie przy tym przedsięwzięciu skierował do prof. Marka Krawczyka - byłego rektora naszej Uczelni, prof. Renaty Górskiej, prof. Doroty Olczak-Kowalczyk, doc. Agnieszki Mielczarek, prof. Wojciecha Braksatora - Prorektors ds. Klinicznych i Inwestycji oraz Stanisława Pituchy - Zastępcy Kanclerza WUM.

Zaszczycili nas również swoją obecnością: Filip Nowak - Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, prof. Jerzy Jurkiewicz - Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, dr Krzysztof Madej – Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Jarosław Biliński i dr Dariusz Paluszek - Wiceprezesi Okręgowej Rady Lekarskiej im. Prof. Jana Nielubowicza i mgr Małgorzata Kozłowska - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju WUM. A także byli prodziekani Wydziału: prof. Leszek Kryst, prof. Janusz Komender i prof. Hubert Wanyura.

Obecni byli również dyrektorzy Szpitali Klinicznych UCK WUM: dr Robert Tomasz Krawczyk - DSK UCK WUM, Maciej Zabelski - CSK UCK WUM, Marzena Kowalczyk - SDJ UCK WUM, Eugeniusz Koncewoj i Maciej Olbryś - Członkowie Zarządu Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Sp. z o. o. oraz przedstawiciele firmy Warbud - wykonawcy inwestycji; a także Prorektorzy, Dziekani Wydziałów, Prodziekani, Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych, Kanclerze, pracownicy administracyjni, doktoranci i studenci Uczelni.

W trakcie wydarzenia Kardynał Kazimierz Nycz - Metropolita Warszawski poświęcił budynek, podkreślając jego znaczenie dla społeczności WUM. 

Po symbolicznym przecięciu wstęgi zgromadzeni goście i dziennikarze udali się na zwiedzanie wnętrz gmachu UCS.

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii służy kształceniu kadr medycznych, rozwijaniu badań naukowych oraz leczeniu pacjentów. To siedmiokondygnacyjny gmach, o powierzchni użytkowej blisko 8 tys. m². Centrum zapewnia wysoką jakość nauczania i stwarza zupełnie nowe warunki do prowadzenia badań naukowych na najwyższym poziomie. Studenci Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego kształcą się na kierunkach: lekarsko-dentystycznym, techniki dentystyczne, higiena stomatologiczna, jak również mają możliwość podjęcia kształcenia podyplomowego. W UCS pacjenci mają dostęp do innowacyjnych metod leczenia i sprzętu medycznego na światowym poziomie.        

W budynku znajduje się większość jednostek Wydziału: 9 katedr i zakładów, laboratorium i poradnia.
Nowe lokalizacje zyskały:  
- parter - Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej (kierownik - prof. Kazimierz Szopiński), Zakład Stomatologii Zintegrowanej (kierownik - dr hab. Izabela Strużycka), oraz poradnia stomatologiczna.                
- I piętro - Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją (kierownik -  dr hab. Agnieszka Milczarek) oraz Zakład Chirurgii Stomatologicznej (kierownik - prof. Andrzej Wojtowicz).     
- II piętro - Zakład Stomatologii Dziecięcej (kierownik - prof. Dorota Olczak-Kowalczyk) oraz Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia (kierownik - prof. Renata Górska).
- III piętro - Katedra Protetyki Stomatologicznej (kierownik - prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska) oraz Laboratorium Protetyki.          
- IV piętro - Zakład Ortodoncji (kierownik - dr hab. Małgorzata Zadurska) oraz nowo powołany Zakład Higieny Stomatologicznej (kierownik - prof. Sylwia Słotwińska).

W gmachu znajdują się też liczne sale seminaryjne (18) i aula wykładowa na 110 miejsc.    

Wielospecjalistyczne, przyjazne kadrze dydaktycznej, studentom i pacjentom Centrum wyposażone jest w 164 unity stomatologiczne oraz nowoczesny sprzęt o łącznej wartości 10 mln zł. Do dyspozycji jest garaż podziemny na 91 miejsc postojowych oraz zewnętrzne stanowiska parkingowe na 112 pojazdów.

Do końca września 2019 r. jednostki Wydziału Lekarsko Stomatologicznego mieściły się w kampusie Lindleya, przy ul. Miodowej (od lat 50-tych XX w.) i ul. Nowogrodzkiej (od 1974 r.). 

WLS to społeczność akademicka licząca blisko 1000 osób, w tym 695 studentów, 52 doktorantów oraz 239 nauczycieli akademickich i pracowników. Do niedawna był najmłodszym Wydziałem Uczelni, choć nauczanie dentystyki rozpoczęło się dwa wielki temu, w 1818 r. w Królewskim Uniwersytecie Warszawskim, a 99 lat temu, w 1920 roku powstał Państwowy Instytut Dentystyczny.

Koszt całej inwestycji to 81 mln złotych brutto. Generalnym wykonawcą robót była firma Warbud SA, z którą 6 września 2017 r. WUM podpisał umowę na budowę UCS. 14 maja 2018 r. odbyło się wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod budowę UCS. Projekt przygotowało Biuro Architektoniczno-Wykonawcze "ARCHIBIS", głównym projektantem jest dr inż. arch. Kamil Biskup.

1.        Parametry
Powierzchnia zabudowy - 2 700 m2
Powierzchnia użytkowa - 7 678 m2
Powierzchnia całkowita - 20 220 m2
Kubatura - 71 867 m3

2.      Cykl inwestycyjny:
- Realizacja prac wykonawczych - październik 2017 r. - czerwiec 2019 r.
- Pozwolenie na użytkowanie - 2 sierpnia 2019 r.

 

Biuro Prasowe WUM

 

Fot. Wanda Widomska i Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

 

 

Printer Friendly, PDF & Email