Naukowiec z naszej Uczelni w Komitecie Młodych Onkologów

Data dodania: 02.10.2019
Lek. Paweł Sobczuk z Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM został powołany do Komitetu Młodych Onkologów (Young Oncologists Committee, YOC) – struktury Europejskiego Towarzystwa Onkologi Klinicznej (European Society for Medical Oncology) mającej na celu kształtowanie przyszłych liderów onkologii w Europie.

Do głównych działań YOC zalicza się tworzenie i wdrażanie programów edukacyjnych i naukowych korespondujących z codzienną praktyką Młodych Onkologów i prowadzonych przez nich badaniach naukowych, poszerzanie wiedzy specjalistycznej, przydatnej w przyszłej praktyce lekarskiej oraz wspierającej rozwój kariery, propagowanie możliwości działań badawczych. YOC zmierza również do stworzenia globalnej sieci Młodych Onkologów, dzięki której będzie możliwa będzie wymiana doświadczeń i dialog na temat problemów typowych dla specjalistów z tej dziedziny.

ESMO jest wiodącą profesjonalną organizacją zajmującą się onkologią medyczną zrzeszającą 23 000 członków reprezentuje specjalistów onkologii z ponad 150 krajów na całym świecie. ESMO oferuje najlepszą opiekę osobom chorym na raka poprzez wspieranie zintegrowanej opieki onkologicznej, onkologów w ich rozwoju zawodowym oraz zrównoważonej opieki dla chorych na raka na całym świecie.

https://www.esmo.org/

Biuro Informacji i Promocji

Fot.: ESMO