Konkurs na naukowe stypendia wyjazdowe w roku 2020 Fundacji Rozwoju WUM

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór wniosków w III konkursie na naukowe stypendia wyjazdowe.

Fundacja przyzna po dwa stypendia wyjazdowe w roku 2020 :

     a) dla studentów w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto na okres nie krótszy niż 14 dni,
     b) dla doktorantów w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto na okres nie Krótszy niż 14 dni.

Termin składania wniosków: 30.11.2019 r. wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: stypendia.fundacjarozwoju@wum.edu.pl.

Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie Fundacji w terminie do 20.12.2019 r.

 

Regulaminu Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów

Wzór wniosku