Wykład patronacki dr hab. Aleksandry Banaszkiewicz

XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego było gospodarzem spotkania, podczas którego wystąpiła z wykładem dr hab. Aleksandra Banaszkiewicz z Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM.

Wizyta doc. Aleksandry Banaszkiewicz w Liceum rozpoczęła tegoroczną serię spotkań w ramach programu patronackiego, który od stycznia 2017 r. prowadzi nasza Uczelnia. We wtorkowym wykładzie, oprócz gospodarzy, uczestniczyła także młodzież z XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika oraz II LO Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego.

Podczas spotkania licealiści dowiedzieli się na czym polega praca gastrologa dziecięcego. Docent Banaszkiewicz opowiedziała m.in. o badaniach wykonywanych w pracowni endoskopowej i manometrii oraz pokazała, jak współczesna medycyna radzi sobie z wrodzonymi wadami przełyku. Wyjaśniła mechanizmy achalazji przełyku i wytłumaczyła, które substancje powodują największe uszkodzenie układu pokarmowego. Osobne miejsce poświęciła problemowi połykania przez dzieci ciał obcych, których różnorodność potrafi zaskoczyć nawet lekarza. Uczniowie dowiedzieli się ponadto o nowych metodach terapeutycznych takich jak przeszczepianie mikrobioty jelitowej oraz zapoznali się z działaniem kapsuły endoskopowej. Nie zabrakło wątków historycznych - nawiązując do historii Szpitala przy ul. Działdowskiej prelegentka opowiedziała o losach jednego z ornamentów znajdujących się na budynku Szpitala oraz odtworzyła powojenne losy placówki.

Na zakończenie spotkania dr hab. Aleksandra Banaszkieiwicz otrzymała pisemne podziękowana od Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztofa J. Filipiaka oraz dr hab. Ewy Bałkowiec-Iskry – Pełnomocnika Rektora ds. pilotażowego programu patronackiego.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

 

Fot. Wanda Wiodmska
Dział Fotomedyczny WUM