Skład Senatu

Skład Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2016-2020

 • Prof. dr hab. Mirosław WIELGOŚ - Rektor
 • Prof. dr hab. Barbara GÓRNICKA - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
 • Prof. dr hab. Jadwiga TURŁO - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii
 • Prof. dr hab. Wojciech BRAKSATOR - Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji
 • Prof. dr hab. Piotr MAŁKOWSKI - Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych   
 • Prof. dr hab. Lidia RUDNICKA - Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju
 • Prof. dr hab. Marek KRAWCZYK - Rektor poprzedniej kadencji
 • Prof. dr hab. Marcin WOJNAR - Dziekan Wydziału Lekarskiego
 • Dr hab. Dariusz BIAŁOSZEWSKI - Dziekan Wydziału Medycznego
 • Prof. dr hab. Elżbieta MIERZWIŃSKA-NASTALSKA - Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
 • Prof. dr hab. Piotr WROCZYŃSKI - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
 • Dr hab. Joanna GOTLIB - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Prof. dr hab. Maciej SŁODKOWSKI - p.o. Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego
 • Prof. dr hab. Włodzimierz SAWICKI - Prodziekan Wydziału Lekarskiego
 • Prof. dr hab. Marcin GRABOWSKI - Prodziekan Wydziału Lekarskiego
 • Dr hab. Marek POSTUŁA - Prodziekan Wydziału Lekarskiego
 • Dr hab. Magdalena MALEJCZYK - Prodziekan Wydziału Medycznego
 • Dr Monika LEWANDOWSKA - Prodziekan Wydziału Medycznego
 • Prof. dr hab. Dorota OLCZAK-KOWALCZYK - Prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
 • Dr hab. Joanna KOLMAS - Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego
 • Prof. dr hab. Bożena CZARKOWSKA-PĄCZEK - Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Prof. dr hab. Robert GAŁĄZKOWSKI - Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Prof. dr hab. Piotr WĘGRZYN - Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Dr hab. Leszek CZUPRYNIAK
 • Prof. dr hab. Magdalena DURLIK
 • Prof. dr hab. Rafał KRENKE
 • Prof. dr hab. Joanna MATUSZKIEWICZ-ROWIŃSKA
 • Prof. dr hab. Dagmara MIROWSKA-GUZEL
 • Prof. dr hab. Rafał PŁOSKI
 • Prof. dr hab. Roman SMOLARCZYK
 • Prof. dr hab. Alicja WIERCIŃSKA-DRAPAŁO
 • Prof. dr hab. Krzysztof ZIENIEWICZ
 • Prof. dr hab. Jan KOCHANOWSKI
 • Prof. dr hab. Jacek SZAFLIK
 • Prof. dr hab. Marcin UFNAL
 • Prof. dr hab. Magdalena BUJALSKA-ZADROŻNY
 • Prof. dr hab. Agnieszka PIETROSIUK
 • Prof. dr hab. Jacek PRZYBYLSKI
 • Dr Andrzej DĄBROWSKI
 • Dr Maciej GANCZAR
 • Dr Tomasz GUZEL
 • Dr Marcin KOŁACZ
 • Dr hab. Tymoteusz ŻERA
 • Dr Daniel ŚLIŻ
 • Dr Barbara PIETRZAK-BLIŃSKA
 • Dr Marek KRÓL
 • Dr Dariusz KOSSON
 • Wiktoria RÓŻAŃSKA
 • Jakub OLSZEWSKI
 • Łukasz SAMOLIŃSKI
 • Mateusz DANKOWSKI
 • Natalia GOŁUCHOWSKA
 • Bartłomiej WORYŃSKI
 • Andrzej PATYRA
 • Anna TŁOMACKA
 • Gilbert KOLBE
 • Zuzanna STRZĄSKA-KLIŚ
 • Mariusz BOCHNIA
 • Lek. Bartosz GODEK
 • Mgr Monika LESZCZYŃSKA
 • Mgr Katarzyna LEŚNIAK
 • Mgr Jolanta NOWAK