Skład Senatu

Skład Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2020-2024

 • Prof. dr hab. Zbigniew GACIONG - Rektor
 • Prof. dr hab. Agnieszka CUDNOCH-JĘDRZEJEWSKA - Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych
 • Prof. dr hab. Piotr PRUSZCZYK - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii
 • Prof. dr hab. Wojciech LISIK - Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji
 • Prof. dr hab. Marek KUCH - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
 • Prof. dr hab. Paweł WŁODARSKI - Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju
 • Prof. dr hab. Rafał KRENKE - Dziekan Wydziału Lekarskiego
 • Prof. dr hab. Dorota OLCZAK-KOWALCZYK - Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
 • Prof. dr hab. Piotr MAŁKOWSKI
 • Prof. dr hab. Waldemar KOSZEWSKI
 • Prof. dr hab. Anna KISS
 • Prof. dr hab. Grzegorz NAŁĘCZ-JAWECKI
 • Prof. dr hab. Jadwiga TURŁO
 • Prof. dr hab. Andrzej DEPTAŁA
 • Prof. dr hab. Piotr WĘGRZYN
 • Prof. dr hab. Bożena CZARKOWSKA-PĄCZEK
 • Prof. dr hab. Krzysztof J. FILIPIAK
 • Prof. dr hab. Barbara GÓRNICKA
 • Prof. dr hab. Marek KULUS
 • Prof. dr hab. Elżbieta MIERZWIŃSKA-NASTALSKA
 • Prof. dr hab. Sławomir NAZAREWSKI
 • Prof. dr hab. Kazimierz NIEMCZYK
 • Prof. dr hab. Marta STRUGA
 • Prof. dr hab. Jacek SZAFLIK
 • Prof. dr hab. Marcin WOJNAR
 • Prof. dr hab. Krzysztof ZIENIEWICZ
 • Dr Sławomir BIAŁEK
 • Dr hab. Leszek CZUPRYNIAK
 • Dr hab. Paweł DERLATKA
 • Dr Maciej GANCZAR
 • Dr Krzysztof JANKOWSKI
 • Dr hab. Oskar KORNASIEWICZ
 • Dr hab. Maciej KOSIERADZKI
 • Dr hab. Adam PRZYBYŁKOWSKI
 • Dr hab. Grzegorz SZCZĘSNY
 • Dr Monika WIELICZKO
 • Jakub OLSZEWSKI
 • Jakub KOŁODZIEJEK
 • Agata ANDRZEJCZYK
 • Michał CZAPLICKI
 • Daria CZECZUK
 • Hanna DĄBROWSKA
 • Piotr NAWROT
 • Kamil KONDRACKI
 • Bartłomiej WORYŃSKI
 • Mgr Andrzej PATYRA
 • Mgr inż. Ewa KACZMAREK
 • Mgr Monika LESZCZYŃSKA
 • Mgr Katarzyna LEŚNIAK
 • Mgr Łukasz SZLACHETKA

Skład Senatu w kadencji 2020-2024 - plik pdf 142 kb

 

 

Printer Friendly, PDF & Email