Poczet Rektorów

 

Poczet Rektorów

Prof. Franciszek Czubalski

fizjolog

1950-1955

Prof. Marcin Kacprzak

higiena i epidemiologia

1955-1962

Prof. Bolesław Górnicki

pediatra

1962-1972

Prof. Szczesny Leszek Zgliczyński

radiolog

1972-1979

Prof. Jerzy Szczerbań

chirurg

1980-1981

Prof. Jan Nielubowicz

chirurg

1981-1986

Prof. Bogdan Pruszyński

radiolog

1986-1990

Prof. Tadeusz Tołłoczko

chirurg

1990-1996

Prof. Andrzej Górski

immunolog

1996-1999

Prof. Janusz Piekarczyk

chirurg szczękowo-twarzowy

1999-2005

Prof. Leszek Pączek

internista

2005-2008

Prof. Marek Krawczyk

chirurg

2008-2012, 2012-2016

Prof. Mirosław Wielgoś

ginekolog-położnik, perinatolog

2016-