Konferencja Naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ

Data wydarzenia
Miejsce
Aula A, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, godz. 9.00
Opis wydarzenia

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM zaprasza  na Ósmą, Studencką Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. "Teoria i praktyka pielęgniarska. Teorie pielęgnowania a pielęgniarstwo oparte na dowodach naukowych".

Program

Organizator
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ WUM, studenci I roku stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo oraz Akademicki Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy WUM