Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Odszedł prof. Józef Sawicki

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.
Ks. Jan Twardowski 


Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z ogromnym smutkiem przyjęli informację o śmierci
w wieku 72 lat

Prof. dr. hab. n. farm. Józefa Sawickiego

Prorektora do spraw Kadr w latach 1999-2005,
Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w latach 1993-1996, 1996 -1999 oraz 2005-2008,
Prodziekana ds. Nauki macierzystego Wydziału w latach 1987-1993,
Przewodniczącego Konferencji Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych w latach 2005-2008,
Kierownika Zakładu Badania Środowiska w latach 1983-2012,
Zastępcy Dyrektora Instytutu Biofarmacji w latach 1985-1987.

 Odszedł wybitny Naukowiec, wspaniały Nauczyciel akademicki,
wielki Przyjaciel studentów i młodej kadry naukowej.

Wielkie zaangażowanie Pana Profesora zostało docenione przyznaniem m.in.  
Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnego Krzyża Zasługi,  
Medalu Komisji Edukacji Narodowej,  Złotego Medalu za Długoletnią Służbę,  
Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego za zasługi dla aptekarstwa,
nagród naukowych Ministra Zdrowia  oraz ponad 30 nagród JM Rektora. 

Pan Profesor był Absolwentem naszej Uczelni i z Alma Mater związał swoje zawodowe życie  
od roku 1969 aż do końca swojej ziemskiej drogi.
Jeszcze kilka dni temu uczestniczył w uczelnianych i wydziałowych uroczystościach.
Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych.
W przypadku Pana Dziekana Józefa Sawickiego to nie jest prawda.
Będzie nam bardzo brakowało Jego ciepła, serdeczności,
uśmiechu i dobrych, płynących z serca rad.

Choć wiedzieliśmy o chorobie, z którą się zmagał, trudno nam uwierzyć w Jego odejście.

Spoczywaj w pokoju, Drogi Profesorze.

Uroczystości pogrzebowe prof. dr. hab. Józefa Sawickiego odbędą się 11 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 10:40
w kościele św. Wincentego (drewnianym) na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie przy ul. św. Wincentego 83.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter