Odszedł prof. Eugeniusz Spiechowicz

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
z wielkim smutkiem przyjęli informację o śmierci w wieku 89 lat

 Prof. dr. hab. n. med. Eugeniusza Spiechowicza

 związanego z naszą Uczelnią przez 70 lat - od rozpoczęcia studiów w roku 1948,
Absolwenta z roku 1952,
Prorektora ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem w latach 1972-1978.
Kierownika Katedry Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii w latach 1973-1999,
Kierownika Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej  w latach 1970-1973.

 Pan Profesor był wielkim orędownikiem i skutecznym organizatorem
współpracy naukowej z ośrodkami zagranicznymi, m.in. Uniwersytetem w Lund
i Uniwersytetem Stony Brook w Nowym Jorku,
Visiting profesor wielu światowych uczelni,
 Autorem i współautorem ponad 230 publikacji w czasopismach polsko- i obcojęzycznych
oraz 16 podręczników, monografii i filmów dydaktycznych,
wieloletnim Redaktorem Naczelnym Protetyki Stomatologicznej,
Przewodniczącym Krajowego Zespołu w dziedzinie Protetyki Stomatologicznej,
Członkiem Prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia,
Członkiem Rady Głównej Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki,
Ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia,
Członkiem wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych.

 Praca i zaangażowanie Pana Profesora zostały docenione przyznaniem m.in.:
Krzyża Kawalerskiego i Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski,
Medalu za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Medalu za zasługi dla I Wydziału Lekarskiego.

 Żegnamy wybitnego Naukowca,
wspaniałego Nauczyciela akademickiego,
Przyjaciela studentów i młodych badaczy,
Człowieka, który przez wiele lat z oddaniem służył naszej Uczelni.

 Pozostaniesz Profesorze
we wdzięcznej pamięci
Społeczności akademickiej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 Spoczywaj w pokoju.

Uroczystości pogrzebowe prof. dr. hab. Eugeniusza Spiechowicza rozpoczną się 17.01.2019 r. (czwartek) o godz. 12.30 w Domu Pogrzebowym przy Cmentarzu Wojskowym, ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie