Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego

Data wydarzenia
Miejsce
Sala Konferencyjna w Szpitalu Pediatrycznym, ul. Żwirki i Wigury 63a, Muzeum Historii Medycyny, CBI sala 27, ul Żwirki i Wigury 63
Opis wydarzenia

W ramach konferencji odbędzie się sesja: Vita mortuorum  in memoria vivorum est posita. Wspomnienie o prof. Andrzeju Trzebskim

Zaproszenie - plik pdf 16, 6 MB

Organizator
I Wydział Lekarski WUM, Muzeum Historii Medycyny WUM
Patronat
Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś; Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN - prof. Witold Rużyłło; Prezes Polskiej Akademii Umiejętności - prof. Jan Ostrowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego - prof. Tomasz Brzozowski; Przewodniczący Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN - prof. Włodzimierz Buczko; Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego - prof. Krzysztof J. Filipiak.