Korzystanie z Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM

Zarządzenie nr 103/2021 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wznowienia działalności Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie od dnia 4 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 16/2021 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 18 stycznia 2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 297/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 23 grudnia 2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie od dnia 27 grudnia 2020 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.

Zarządzenia Rektora nr 206/2020 z dnia 6 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 201/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności WUM.

Printer Friendly, PDF & Email