Naukowcy z Uniwersytetu w Bolonii z wykładami na naszej uczelni 

Prof. Fabrizia Grepioni oraz prof. Dario Braga z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Bolonii to wybitni specjaliści zajmujący się m. in inżynierią kryształów. Ich prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem doktorantów i studentów WUM. 

Włoscy naukowcy przyjechali na zaproszenie Zakładu Chemii Analitycznej i Biomateriałów Wydziału Farmaceutycznego oraz Szkoły Doktorskiej. 

Wykład o formach krystalicznych

Prof. Dario Braga wygłosił wykład dotyczący wpływu formy krystalicznej na właściwości fizykochemiczne i farmaceutyczne API (czyli aktywnych farmaceutycznie substancji). Opowiedział o metodach badań i charakterystyce strukturalnej form krystalicznych – odmian polimorficznych, solwatów i kokryształów. Na koniec zwrócił uwagę na konsekwencje wynikające z doboru postaci krystalicznej do końcowej formulacji leku i jego wpływu na ochronę własności intelektualnej.

Trzygodzinny wykład prof. Bragi przygotowany został z myślą o doktorantach Szkoły Doktorskiej. Jednak mogli go posłuchać wszyscy chętni, wstęp był wolny, a prelekcja odbyła się w Centrum Dydaktycznym WUM.

Warto podkreślić, że prof. Dario Braga jest wybitnym naukowcem w dziedzinie chemii supramolekularnej ciała stałego, inżynierii kryształów i krystalografii. Został laureatem wielu nagród naukowych. Napisał około 500 prac, które zostały opublikowane w recenzowanych międzynarodowych czasopismach, jest też współautorem kilku patentów dotyczących polimorfizmu leków. 

Prezentacja na temat inżynierii kryształów

Prof. Fabrizia Grepioni również interesuje się inżynierią kryształów - od projektowania, syntezy, poprzez badanie, aż po zastosowania molekularnych materiałów krystalicznych. Jest autorką około 400 prac w recenzowanych czasopismach międzynarodowych i książkach oraz laureatką Nagrody Raffaello Nasini Włoskiego Towarzystwa Chemicznego. 

Na WUM opowiedziała o inżynierii kryształów inspirowanych naturą, “Nature inspired crystal engineering: from interactions to applications”. Wystąpiła w Auli Wydziału Farmaceutycznego.