Nasza naukowczyni współautorką komentarza w The Lancet nt. potrzeb zdrowotnych uchodźców z Ukrainy

21 lutego br. rok po wybuchu wojny w Ukrainie na łamach The Lancet ukazał się komentarz „The war in Ukraine 1 year on: the need to strategise for the long-term health of Ukrainians”. Jego autorami są prof. Paul B. Spiegel z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health oraz Johns Hopkins Center for Humanitarian Health, Pavlo Kovtoniuk z Ukrainian Health Center oraz dr Katarzyna Lewtak z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM.

Zaproszenie do napisania komentarza w prestiżowym czasopiśmie jest rezultatem wcześniejszych publikacji dotyczących analizy skutków migracji i uchodźctwa dla zdrowia publicznego i systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Autorami publikacji są naukowcy z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, kierowanego przez prof. Anetę Nitsch-Osuch we współpracy z autorami z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH - PIB oraz Instytutu Medycyny Wsi. Publikacje ukazały się w Journal and Hospital Infection oraz Journal of Environmental  Research and Public Health. Wzbudziły zainteresowanie nie tylko w świecie nauki, ale także w szerszym przekazie społecznym i zostały odnotowane m.in. w serwisie Polsce Polskiej Agencji Prasowej - Nauka w Polsce oraz Centrum Studiów Humanitarnych w Genewie. 

Wyzwania dla systemów zdrowotnych

W publikacjach autorzy wskazali na wyzwania stojące przed systemami zdrowotnymi w Ukrainie, Polsce oraz innych krajach przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Z symulacji przeprowadzonych wówczas przez zespół naukowy z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, wynikało, że zwiększenie liczby osób mieszkających w Polsce o 2 miliony, najprawdopodobniej spowoduje w skali roku wzrost zapotrzebowania o 14 milionów porad lekarskich, o 365 tys. hospitalizacji i blisko 160 tys. interwencji ratownictwa medycznego. Obecnie wyzwania te nie są mniejsze niż rok temu, ale zmienia się ich charakter.

Potrzeba współpracy krajowej i międzynarodowej

Polska jest krajem, który szczególnie silnie zaangażował się w pomoc Ukrainie – pomoc o charakterze społecznym (m.in. poprzez zapewnienie schronienia, dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej), jak i gospodarczym czy militarnym. Szacuje się, że wyniku napływu uchodźców wojennych, głównie kobiet, dzieci i osób starszych, dodatkowe 1-2 miliony osób korzystają z polskiego systemu ochrony zdrowia. Aby zapewnić dostęp do opieki zdrowotnej, zaspokoić potrzeby zdrowotne zarówno migrantów, jak i obywateli kraju przyjmującego, a także w sposób optymalny wykorzystać istniejące w systemie zasoby, konieczna jest ścisła współpraca, zarówno na arenie międzynarodowej jak i krajowej.
Choć wiele zależeć będzie od rozwoju wydarzeń wojennych i przyszłej odbudowy Ukrainy, jednocząc nasze wspólne wysiłki zapewniamy, że jako wspólnota badaczy i praktyków zdrowia publicznego w tej trudnej sytuacji jesteśmy i będziemy razem z narodem ukraińskim.

Link do komentarza w The Lancet
Link do publikacji w Journal and Hospital Infection