Nasz naukowiec z nagrodą za pracę na temat probiotyków

Dr Jan Łukasik z Kliniki Pediatrii UCK WUM otrzymał Nagrodę Bohdana i Zygmunta Janczewskich. Wyróżnienie jest przyznawane przez Fundację Kościuszkowską Polska za najlepszą publikację naukową w dziedzinie medycyny klinicznej, napisaną po angielsku i opublikowaną w renomowanym czasopiśmie medycznym. Nagrodzona publikacja dra Jana Łukasika dotyczy probiotyków i ukazała się w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism pediatrycznych na świecie - JAMA Pediatrics (Impact Factor 26.8).

Praca na temat probiotyków 

W swoim badaniu, opisanym na łamach JAMA Pediatrics, nasz naukowiec wykazał, że probiotyk wielogatunkowy (składający się z ośmiu szczepów bakterii) zmniejszał całkowitą częstość biegunki u dzieci przyjmujących antybiotyki, jednocześnie nie wpływając na ryzyko wąsko definiowanej biegunki antybiotykowej. 

Dr Łukasik: – Wyniki badania mogą uzasadniać stosowanie rzeczonego probiotyku w trakcie antybiotykoterapii u dzieci. Jednocześnie pokazują, jak istotny wpływ na wynik ma coś - wydawałoby się tak trywialnego - jak definicja biegunki. Z metodologicznego punktu widzenia ten drugi wniosek wydaje się szczególnie interesujący i rzuca nowe światło na wcześniejsze badania dotyczące probiotyków.

Zwłaszcza, że - jak podkreśla badacz - istniejące zalecenia dotyczące stosowania probiotyków w trakcie antybiotykoterapii opierają się przede wszystkim na badaniach nie uwzględniających etiologii biegunki.

Zainteresowania badawcze

Dr Jan Łukasik mówi, że probiotyki są jednym z jego głównych zainteresowań badawczych. A wobec wszechobecnej w przestrzeni publicznej akcji marketingowej promującej „dobroczynne drobnoustroje” nabierają szczególnego znaczenia. 

– Wystarczy na pół godziny w drodze do pracy włączyć radio, żeby usłyszeć o suplementach i dietach mających przywrócić nam równowagę, wzmocnić odporność i wydajność, czy w inny sposób uczynić nasze życie lepszym – tłumaczy dr Łukasik. I dodaje: – Nauczyliśmy się traktować tego typu komunikaty z domyślną nieufnością, ale trudno nie zastanawiać się, czy przypadkiem nie ma w nich ziarna prawdy. Moją ciekawość wzbudzało od dawna nie tylko to, czy dany specyfik jest skuteczny, ale przede wszystkim, jak powstaje wiedza umożliwiająca nam podjęcie decyzji, jak możemy obiektywnie zmierzyć jej efekt i czy w istocie zawsze można go zmierzyć.

Wręczenie nagrody

Odbyło się w środę 13 grudnia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Nagrodę dr. Łukasikowi wręczyła dr Grażyna Czetwertyńska, prof. UW, przedstawiciel Fundacji Kościuszkowskiej Polska, sekretarz Kolegium Nagrody im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich.
 
Polsko-amerykańska fundacja została założona w 1925 r. w Nowym Jorku. Od 2010 r. działa również w Polsce. Udziela stypendiów młodzieży i naukowcom z Polski i Stanów Zjednoczonych, kieruje wymianą naukową, prowadzi działalność informacyjną w zakresie dziejów kultury i nauki polskiej.
 
Nagroda Bohdana i Zygmunta Janczewskich została ustanowiona przez Docenta Zygmunta Janczewskiego - pioniera andrologii w Polsce, związanego zawodowo z I Katedrą i Kliniką Położnictwa i Ginekologii WUM. Kapituła Fundacji przyznaje tą nagrodę co dwa lata.