Na WUM odbył się I Międzynarodowy Kongres Kardiomiopatii

Czym są kardiomiopatie? To grupa chorób prowadzących do zaburzonego funkcjonowania mięśnia sercowego. Mają wiele przyczyn, często są warunkowane genetycznie. Jak podkreślają eksperci z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM, organizatorzy I Międzynarodowego Kongresu Kardiomiopatii – wciąż za mało się o nich mówi. A niesłusznie, ponieważ kardiomiopatie są rozpoznawane u coraz większej liczby pacjentów, a zapewnienie chorym odpowiedniej opieki jest zwykle bardzo wymagającym zadaniem.

Konferencja odbyła się w dniach 7-8 marca. Złożyło się na nią dziewięć sesji tematycznych poświęconych tej dziedzinie kardiologii, większość opartych o przypadki kliniczne. Konferencję otworzyli członkowie komitetu naukowego i organizacyjnego: dr hab. Agata Tymińska, dr hab. Krzysztof Ozierański, prof. Marcin Grabowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM oraz gość specjalny wydarzenia prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i frekwencją, co pokazuje, jak duża jest potrzeba organizacji kolejnych spotkań skupiających się na grupie pacjentów z kardiomiopatiami.

Tematy przewodnie kongresu oraz prelegenci 

Grono ekspertów debatowało o nowoczesnej diagnostyce kardiomiopatii, a także o diagnostyce genetycznej, o rzadkich przyczynach przerostu mięśnia sercowego, kardiomiopatii przerostowej, odwracalności kardiomiopatii oraz chorobach zapalnych mięśnia sercowego.

W trakcie kongresu odbyły się sesje naukowe pod patronatem Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Sekcji Kardiologii Nuklearnej PTK oraz polskich ambasadorów przy Europejskiej Asocjacji Niewydolności Serca (HFA Young). 

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się eksperci z całego kraju.

– Cieszymy się, że udało się nam zaprosić do udziału w konferencji tylu znakomitych ekspertów – podkreśla dr hab. Krzysztof Ozierański. I dodaje: – Udało się nam dzięki temu stworzyć unikalne wydarzenie, w trakcie którego dyskutowano na temat najnowszych terapii i strategii leczenia. Mamy nadzieję na utworzenie cyklicznego wydarzenia, które już w pierwszej edycji zainteresowało i zachęciło do rejestracji prawie 400 uczestników.

Sesja studencka

Drugi dzień kongresu rozpoczęła sesja studencka, w trakcie której przedstawiciele pięciu kół naukowych mogli wygłosić wykłady na temat wybranych kardiomiopatii. Sesję prowadził doktorant Emil Brociek, będący przedstawicielem SKN przy I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM. Na sesji obecni byli również dr hab. Krzysztof Ozierański, który na co dzień zajmuje się opieką nad tą grupą chorych oraz prof. Romuald Wojnicz z Katedry i Zakłady Histologii i Patologii Komórki w Zabrzu, uznany ekspert zajmujący się oceną biopsji mięśnia sercowego. Zaproszeni eksperci podzielili się ze studentami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi prezentacji oraz doświadczeniami z tą grupą pacjentów.

Warsztaty z rezonansu magnetycznego

Uczestnicy uzyskali także możliwość poszerzenia swoich umiejętności klinicznych podczas warsztatów rezonansu magnetycznego prowadzonych przez dr hab. Agatę Tymińską. W wydarzeniu udział wzięli: prof. Mateusz Śpiewak oraz dr Justyna Sokolska, a gościem specjalnym na warsztatach była Anna Baritussio z Uniwersytetu w Padwie - światowej sławy ekspertka w diagnostyce obrazowej chorób mięśnia sercowego i osierdzia pełniąca obecnie funkcję Councillor for Cardiovascular Magnetic Resonance w European Association of Cardiovascular Imaging.

Sesja pacjentów

Ważnym elementem kongresu była również sesja integracyjna lekarzy i pacjentów prowadzona z udziałem lekarzy z I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM oraz Marcina Rucińskiego, prezesa stowarzyszenia pacjentów Serce na Banacha. W trakcie spotkania, pacjenci mieli okazje poszerzyć swoją wiedzę na temat chorób sercowo-naczyniowych oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.