MEiN rozstrzygnęło konkurs Społeczna odpowiedzialność nauki II - Popularyzacja Nauki

Do finansowania został zakwalifikowany projekt WUM, którego szefem jest prof. Artur Stolarczyk, kierownik Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji. Temat: Popularyzacja nauki na przykładzie destrukcji tkanki łącznej w cukrzycowym modelu zwierzęcym.

Projekt będzie realizowany przez rok. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 150 tys. zł  doktoranci  Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji będą mogli przeprowadzić badania z udziałem modeli zwierzęcych. Badania te przyczynią się do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej niszczącego wpływu cukrzycy na tkankę łączną. Celem projektu jest również odnalezienie molekularnych mechanizmów patofizjologicznych, które mają szansę posłużyć rozwojowi celowanych metod leczenia. Na wynikach skorzystają wszyscy chorujący na cukrzycę, których liczba do końca 2023 r. ma wynieść 500 milionów osób na świecie.

Prowadzenie badań w ramach projektu przyczyni się również do popularyzacji nauki, ponieważ będą w nich brali udział (czynny i bierny) studenci. Wyniki zostaną upowszechnione, zorganizowane również zostaną zajęcia edukujące. Zaplanowano działania, dzięki którym możliwe będzie dotarcie do jak największego grona odbiorców: (publikacje artykułów w języku angielskim, monografii po polsku, organizacja warsztatów, seminariów działania promocyjne w mediach społecznościowych.

Projekt będzie prowadzony we współpracy z Instytutem Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Państwowej Akademii Nauk.