Medycyna artystów na naszej uczelni

Na WUM odbyło się International Symposium on Performance Science 2023. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyło 190 delegatów - zarówno bezpośrednio jak i zdalnie - z ponad 30 krajów świata. 

Główną tematyką konferencji organizowanej przez WUM i Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina były zagadnienia z pogranicza sztuki i nauki, przede wszystkim tzw. medycyna artystów oraz wykorzystanie nowych technologii do doskonalenia treningu artystycznego. Konferencja została przygotowana ze środków programu grantowego Doskonała Nauka przy wsparciu merytorycznym Royal College of Music w Londynie oraz twórcy tej serii konferencji, prof. Aarona Williamona.

Inicjatorem i organizatorem wydarzenia ze strony WUM był dr Krzysztof Dąbrowski z Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

Temat konferencji

Tematyka sympozjum jest szczególnie ważna, ponieważ nie jest możliwe inwestowanie w rozwój kulturowy i artystyczny świata i Polski bez inwestowania w zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt samych artystów. Zarówno na poziomie ich edukacji jak i opieki - pod kątem kontuzji i chorób zawodowych. Jest to naturalny krok. Nikogo przecież nie dziwi inwestycja w zdrowie i bezpieczeństwo wysokiej klasy sportowców, z całą dyscypliną medycyny sportu. Tymczasem osiągnięcie mistrzostwa w sztuce wymaga często większego nakładu czasu i środków, jest znacznie bardziej złożonym procesem neurologicznym oraz wiąże się z podobnym ryzykiem przeciążeń i kończących karierę kontuzji - nie ze względu na jednorazowe duże obciążenie, jak to ma miejsce np. na zawodach sportowych, ale na wielotysięczną repetycję małych obciążeń, jakich wymaga gra na instrumencie. 

Kto organizował i dla kogo

Konferencja adresowana była do osób ze świata artystycznego - nauczycieli, uczniów oraz aktywnych artystów, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę na temat ryzyka zawodowego oraz tego, jak mu przeciwdziałać. Sympozjum kierowane było również do osób ze środowiska medycznego - lekarzy, foniatrów, fizjoterapeutów, psychologów ect., którzy mają do czynienia z artystami i chcą efektywnie im pomagać.

Głównym organizatorem oraz gospodarzem ze strony WUM był Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej. Jest to jednostka zrzeszająca w swoich szeregach pracowników medycznych różnych specjalizacji. Prowadzą oni badania naukowe i inne działania naukowo-dydaktyczne w dziedzinie medycyny sztuk performatywnych już od 2017 roku. Zaowocowało to licznymi publikacjami, szkoleniami oraz formalną współpracą naukowo-dydaktyczną z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina.
 

Co się działo w trakcie sympozjum

Konferencja trwała od 17 do 20 sierpnia br. Brało w niej udział 190 delegatów z ponad 30 różnych krajów świata. Zaprezentowanych zostało 150 prac, wliczając w to wykłady takich sław sceny naukowej jak prof. Hans-Christian Jabusch z Uniwersytetu Muzycznego w Dreźnie, prof. Isabelle Heroux z Uniwersytetu w Montrealu, prof. Clorinda Panebianco z Uniwersytetu w Pretorii, prof. Kris Chesky z Uniwersytetu Johna Hopkinsa, prof. Jian Yang z Szanghajskiego Konserwatorium, prof. Hara Trouli z University College London oraz licznych innych utytułowanych naukowców i artystów. Odbyły się również dwa panele tematyczne, jeden zorganizowany przez Zakład Anatomii Prawidłowej WUM, prowadzony przez prof. Bogdana Ciszka, oraz jeden z udziałem Macieja Kwiatkowskiego, aktora, kaskadera, choreografa i światowej sławy specjalisty od Motion Capture.