List intencyjny ze Starostwem Powiatowym w Łosicach oraz Miastem Przemyślany

Dokument jest kontynuacją współpracy bilateralnej pomiędzy Polską i Ukrainą. Określa ramy kooperacji między jednostkami, której celem jest poprawa opieki nad pacjentami poprzez wdrożenie procesów leczenia bólu oraz szkolenia personelu medycznego.

List sygnowali: prof. Zbigniew Gaciong, rektora WUM, Janusz Kobyliński, starosta Powiatu Łosickiego oraz Oleksander Zozula, burmistrza Miasta Przemyślany w Ukrainie.

Przy podpisaniu dokumentu byli obecni: ze stronu WUM: dr hab. Janusz Trzebicki, dr Marcin Kołacz oraz Dorota Szubstarska, a także: Krzysztof Grzyliński oraz Leszek Denkiewicz z Next Medica Sp. z o.o.

Szczegóły dokumentu

Starostwo Powiatowe w Łosicach oraz Miasto Przemyślany chcą rozszerzać i poprawiać jakości świadczonych usług medycznych w placówkach działających na ich obszarach: Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz Powiatowym Szpitalu Wieloprofilowym Miasta Przemyślany. Mają w tym pomóc wiedza i doświadczenie ze strony naszej uczelni.

Strony zobowiązały się do wspólnego przygotowania i realizacji wspólnego projektu w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 (Priorytet 2 Zdrowie, Cel szczegółowy 4.5). Projekt obejmuje nawiązanie współpracy polsko-ukraińskiej, której celem jest poprawa opieki nad pacjentami z bólem poprzez wdrożenie procesów leczenia bólu oraz szkolenia personelu medycznego.

Co więcej, w ramach podpisanego listu, jednostki będą starały się identyfikować strategiczne obszary poprawy leczenia bólu poprzez: 

  • organizację przez WUM systemu szkolenia leczenia bólu dla regionów objętych programem Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 poprzez stworzenie polskiego i ukraińskiego Centrum Symulacji i Leczenia Bólu
  • uruchomienie Poradni Leczenia Bólu w miejscowości Łosice
  • uruchomienie Poradni Leczenia Bólu w miejscowości Przemyślany

Dokument mówi także m.in. o wspólnych działaniach badawczych, naukowych i leczniczych oraz wymianie pracowników i studentów.