LEK: Dobre wyniki naszych absolwentów

Centrum Egzaminów Medycznych udostępniło statystyki z tegorocznej sesji wiosennej Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Wśród naszych absolwentów ze 1043 osób, które przystąpiły do egzaminu zdało 1018. Maksymalny wynik, jaki osiągnęli to 189 pkt., średnia to 164,28 pkt.

Najlepiej wypadli absolwenci WUM, którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach. Z 415 osób, które przystąpiły do LEK, zdało 411. Maksymalny wynik, jaki osiągnęli to 189 punkty, średnia zaś to 170,29 pkt. W klasyfikacji dało to WUM drugie miejsce wśród uczelni medycznych w Polsce.
Średnia naszych absolwentów, którzy ukończyli studia ponad 2 lata temu wyniosła 164,08 pkt., zaś maksymalny wynik - 188 pkt. Ci zdających po raz pierwszy otrzymali następującą punktację: średnia – 156,48, maksymalna ilość punktów - 188.