Korzystanie z Biblioteki Głównej

Czytelnia

 1. Na terenie Czytelni może przebywać jednocześnie 58 użytkowników.
   
 2. Użytkownicy mogą korzystać wyłącznie ze stanowisk przydzielonych przez bibliotekarza.
   
 3. Użytkownicy zobowiązani są do:
  - zasłaniania ust i nosa
  - używania rękawiczek ochronnych
  - używania środków dezynfekujących
  - prawidłowego mycia rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund
  - unikania dotykania twarzy (oczu, nosa, ust)
  - zachowania 1,5 metrowego dystansu od innych osób
   
 4. Zbiory z wolnego dostępu i katalog kartkowy są wyłączone z korzystania w trybie samoobsługowym. Można korzystać wyłącznie z tytułów zamówionych przez system biblioteczny. Zamówienia należy składać z jednodniowym wyprzedzeniem bądź na miejscu - czas realizacji uzależniony od liczby zamówień.
   
 5. Zamówione materiały należy odbierać w punkcie obsługi użytkownika.
   
 6. Po zakończonej pracy zbiory biblioteczne należy oddać w punkcie obsługi. Po opuszczeniu Czytelni przez użytkownika, stanowiska są każdorazowo dezynfekowane a materiały biblioteczne poddawane trzydniowej kwarantannie.
   
 7. Pokój pracy grupowej oraz pomoce dydaktyczne są wyłączone z udostępniania.

Wypożyczalnie

 1. Na terenie Wypożyczalni z obsługą może przebywać jednocześnie 2 użytkowników.
   
 2. Użytkownicy zobowiązani są do:
  - zasłaniania ust i nosa
  - używania środków dezynfekujących
  - prawidłowego mycia rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund
  - unikania dotykania twarzy (oczu, nosa, ust)
  - zachowania 1,5 metrowego dystansu od innych osób
   
 3. Wypożyczalnia samoobsługowa jest niedostępna dla użytkowników. Zbiory z tej lokalizacji można zamawiać przez system biblioteczny i odbierać w Wypożyczalni z obsługą.

 

Zaleca się korzystanie z zasobów dostępnych online.

Szafki skrytkowe na parterze Centrum Biblioteczno-Informacyjnego, są wyłączone z użytkowania. Okrycia wierzchnie, teczki, torby – bez względu na wymiary, z wyłączeniem toreb z laptopami, należy zostawić w szatni.

Printer Friendly, PDF & Email