Konkurs WUM na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu działalności społecznie odpowiedzialnej

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów I i II stopnia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy uzyskali stopień licencjata lub magistra i obronili prace dyplomową w roku akademickim poprzedzającym ogłoszenie konkursu.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie przez uczestnika pracy konkursowej poprzez wysłanie jej na adres: pelnomocnik.rektorasou@wum.edu.pl.

Szczegóły w regulaminie

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

  • skan zgłoszenia do udziału w konkursie (załącznik nr 1 do regulaminu), streszczenie i pracę magisterską lub licencjacką w formacie PDF max. do 5 000 znaków w języku polskim;
  • skan zaświadczenia o przeprowadzonej obronie pracy magisterskiej lub licencjackiej (załącznik nr 2 do regulaminu) potwierdzone przez dziekanat danego kierunku;
  • skan oświadczenia o wyrażeniu zgody przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (załącznik nr 3 do regulaminu) autora i promotora pracy.

Termin przyjmowania prac: 15 kwietnia 2024 (do godz. 23:59)

Dla autora najlepszej pracy przewidziana jest nagroda główna składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 3500 złotych i statuetki JM Rektora Vindex Societatis Responsabilitatis Universitatis. W konkursie przewidziane są także dwa wyróżnienia.