Konferencja Zachód-Wschód 2023

To już 16 edycja wydarzenia, w trakcie którego eksperci z zakresu stomatologii dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Ale to pierwszy raz, kiedy konferencja została zorganizowana przez Wydział Lekarsko-Stomatologiczny powstały w wyniku połączenia z Wydziałem Medycznym, dlatego w programie znalazły się też wystąpienia specjalistów z innych dziedzin medycyny. I jak podkreślała, otwierająca konferencję, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk dziekan WLS, możliwość wysłuchania ich wszystkich to prawdziwa intelektualna uczta.

Wydarzenie odbyło się 19 maja br. w Centrum Dydaktycznym WUM w auli im. prof. Janusza Piekarczyka. To właśnie Profesor Piekarczyk, jak przypomniał w swoim przemówieniu prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM, zapoczątkował tradycję organizowania konferencji Zachód-Wschód.

– Jeśli tradycja jest kontynuowana, to znaczy, że jest to dobra tradycja - mówił prof. Gaciong. Zaznaczył też, że dzisiaj sympozjum nabiera ważnego kontekstu: – Żyjemy w bardzo trudnym czasie. Obecnie uczelnia angażuje się w wiele działań za naszą wschodnią granicą. Ten naukowy i edukacyjny aspekt to także jeden z jej elementów.

Gratulacje od gości

Przed rozpoczęciem sesji naukowych głos zabrali goście konferencji, którzy nie szczędzili organizatorom ciepłych słów. Małgorzata Zadorożona, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia odczytała list, jaki na ręce władz uczelni wystosował Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. "Gratuluję magnificencji, że tradycją WUM jest organizacja tego niezwykle ważnego wydarzenia dla nauki, procesu dydaktycznego w polskich uczelniach i praktyki stomatologicznej. Uczestnikom konferencji: znakomitym naukowcom, specjalistom i studentom życzę interesujących i owocnych obrad" pisał minister. 

Wyrazy uznania złożył również dr Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej: – Konferencja ma zasięg ogólnopolski, a nawet więcej - międzynarodowy, czego szczególnie trzeba gratulować organizatorom oraz środowisku, które przy okazji tej konferencji się wytworzyło. I podkreślił: – Wydarzenie to pokaz tego, jak środowisko samorządowe razem z naukowym mogą wspólnie działać i stworzyć coś, co przekracza granice Polski i jest wzorem dla innych konferencji.

Gratulował też lek. Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. 

Zachód i Wschód 

Na część naukową złożyły się dwie sesje wykładowe oraz sesja referatowa i plakatowa. Wśród wykładowców znalazły się dwie prelegentki z zagranicy. Pierwszą z nich była prof. Jenny Gallagher z King’s College London, która w trakcie wykładu pt.: „Future oral health workforce: supplying health across the life-course” mówiła: – Chcę, abyście myśleli strategicznie o przyszłości stomatologii i o tym, jak możemy wykorzystać pracowników zatrudnionych w opiece zdrowotnej, by służyć pacjentom w różnych warunkach, aby stworzyć lepszy świat.

Opowiedziała o globalnych wyzwaniach stojących przed stomatologią oraz światowym zapotrzebowaniu na specjalistów tej dziedziny. Omawiając dysproporcje w dostępie do specjalistów stomatologii na świecie prezentowała dane. W Europie mamy 22% światowej populacji dentystów, w Amerykach jest to 23%, zaś w Afryce (1,5%).

Podobne różnice pojawiają się przy technikach dentystycznych, higienistach stomatologicznych czy terapeutach stomatologicznych. Wszystkie zaprezentowane statystyki, zdaniem prelegentki, powinny budzić niepokój oraz wskazywać na kierunki działania. Prof. Gallagher podkreślała także, jak ogromne znaczenie w toku całego życia ma zdrowie jamy ustnej. Mówiła również o działaniach, które podejmowała na rzecz zmian w edukacji zdrowotnej w Anglii.  

Drugą międzynarodową prelegentką była prof. Natalia Bidenko z Bogomolets National Medical University, która skupiła się na sytuacji personelu stomatologicznego w objętej wojną Ukrainie. Swoje wystąpienia rozpoczęła kilkoma zdaniami w języku polskim.

– Stosunki pomiędzy naszymi krajami nigdy nie były tak bliskie. Jestem wam nieskończenie wdzięczna za wsparcie i okazaną nam pomoc, podobnie jak cały nasz kraj – mówiła między innymi prof. Bidenko.

A jak wygląda sytuacja lekarzy dentystów w objętej wojną Ukrainie? Problemy z komunikacją, zniszczona infrastruktura, w tym szpitale oraz centra medyczne, brak zaopatrzenia, to problemy z jakimi na co dzień musieli i muszą mierzyć się stomatolodzy oraz lekarze innych specjalności. Prof. Bidenko podkreślała, że w pierwszych tygodniach wojny leczenie stomatologiczne było praktycznie niemożliwe. Dentyści nie mogli wrócić do swoich klinik, wielu z nich opiekowało się żołnierzami albo działało w obronie terytorialnej. Musieli diagnozować choroby bez wyników laboratoryjnych, brakowało im sprzętu i podstawowych leków. Wiele problemów zdrowotnych nasiliło się poprzez brak regularnych wizyt oraz przez pogorszenie się warunków higienicznych czy, jak w przypadku wielu żołnierzy, chroniczny stres i hipotermię. Relacjonowała także, jak wygląda w obecnych warunkach nauczanie stomatologii na uniwersytecie im. Bogomolca.

Na koniec prelegentka omówiła wyzwania, jakie z jej perspektywy, stoją przed ukraińską stomatologią, w tym przede wszystkim rozwijanie programów prewencji oraz stomatologia wojskowa. A także kursy z psychologii.

– Dentyści muszą być gotowi do działania w naprawdę ekstremalnych sytuacjach – zakończyła prof. Bidenko. 

Pozostali wykładowcy oraz sesja referatowa i plakatowa

W trakcie sympozjum z wykładami na auli wystąpili również pracownicy naukowo-dydaktyczni naszej uczelni: prof. Agnieszka Mielczarek z Zakładu Stomatologii Zachowawczej, prof. Jolanta Kostrzewa-Janicka z Katedry Protetyki Stomatologicznej, prof. Izabela Domitrz z Kliniki Neurologii, dr Maciej Janiszewski z Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej WUM, dr Piotr Regulski z Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej. Wystąpił też Janusz Szulik z Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Polska.

Konferencji towarzyszyła sesja referatowa i plakatowa. W sesji referatowej zaprezentowano 11 prac, zaś w sesji plakatowej 10. W trakcie obu odbyły się bardzo ożywione dyskusje, zaś wszystkie prace charakteryzował wysoki poziom merytoryczny. Zaprezentowana tematyka była bardzo różnorodna. Dotyczyła m.in. zespołowego leczenia i rehabilitacji patologicznego zużycia zębów; oceny tkanek miękkich profilu twarzy w zależności od morfologii twarzowej części czaszki; porównania częstotliwości występowania próchnicy wczesnego dzieciństwa u obywateli polskich i ukraińskich, metod leczenia ortodontycznego za pomocą aparatów estetycznych. 

 

W konferencji, prócz wymienionych, udział wzięli także: prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, prof. Marek Kuch, prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Paweł Włodarski, prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, dziekani i prodziekani bratnich wydziałów, władze kanclerskie, kierownicy klinik WUM oraz Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, dr Dariusz Paluszek, Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej ds. lekarzy dentystów i prof. Jerzy Jurkiewicz, Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 

Współorganizatorami sympozjum byli Komisja ds. Lekarzy Dentystów i Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza.