POŁOŻNICTWO

alt

POŁOŻNICTWO

POŁOŻNICTWO

Studia II stopnia niestacjonarne

studia trwają 2 lata

O kierunku

Kwalifikacja odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za: 

 • Wynik ukończenia studiów - maksymalnie 70 pkt. 

 • Publikacje w czasopismach naukowych/zawodowych - maksymalnie 6 pkt. 

 • Czynny udział w konferencjach naukowych - maksymalnie 6 pkt. 

 • Uzyskane nagrody/wyróżnienia (stypendia ministerialne, nagrody JM Rektora, nagrody Samorządu Studenckiego, STN, inne) - maksymalnie 6 pkt. 

 • Praktyki zagraniczne/studia w ramach wymian międzynarodowych - maksymalnie 4 pkt. 

 • Udział w szkoleniach/kursach/projektach - maksymalnie 4 pkt. 

 • Wolontariat potwierdzony umową lub certyfikatem - maksymalnie 4 pkt. 

Kandydaci na studia, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w pierwszym (uczelnianym) etapie konkursu Położna przyszłości – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy będą przyjmowani na studia w pierwszej kolejności. Laureatom przyznaje się 100 punktów jako kryterium kwalifikacji – podstawą do zatwierdzenia punktów jest przedstawienie dyplomu laureata.  

Studenci zdobywają umiejętności praktyczne w pracowniach symulacji, z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technik kształcenia. W procesie edukacji wykorzystywany jest e-learning a najzdolniejsi studenci mogą korzystać z formy tutoringu, peer-tutoringu oraz programu mentoringowego.

punkty ECTS: 120
 

Praktyki zawodowe obejmują: zarządzanie w położnictwie, diagnostykę ultrasonograficzną w położnictwie i ginekologii, opieka specjalistyczna nad pacjentką i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym, edukację w praktyce zawodowej położnej.

Praktyki odbywają się m.in. w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM, Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM i Szpitalu Klinicznym Dzieciatka Jezus UCK WUM, Narodowym Instytucie Onkologii czy Centrum Zdrowia Dziecka.

Limit miejsc

72 w 2023 r.

Po studiach

Absolwenci kierunku położnictwo potrafią sprawować profesjonalną opiekę nad kobietą w fizjologicznym i patologicznym przebiegu ciąży, porodu i połogu. Mają kompetencje do opieki nad kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie w każdym wieku i stanie zdrowia. Mają również umiejętności do zarządzania w ochronie zdrowia jak i do prowadzenia działalności edukacyjnej i badań naukowych.

Są przygotowani do pracy w:

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • szpitalach
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
Progi punktowe

25 pkt. w 2023 r.

położnictwo