POŁOŻNICTWO

alt

POŁOŻNICTWO

POŁOŻNICTWO

Studia II stopnia stacjonarne

studia trwają 2 lata

O kierunku

Studenci kierunku POŁOŻNICTWO II stopnia zdobywają umiejętności praktyczne w pracowniach symulacji, z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technik kształcenia. W procesie edukacji wykorzystywany jest e-learning a najzdolniejsi studenci mogą korzystać z formy tutoringu, peer-tutoringu oraz programu mentoringowego.

punkty ECTS: 120
 

Praktyki zawodowe obejmują: zarządzanie w położnictwie, diagnostykę ultrasonograficzną w położnictwie i ginekologii, opieka specjalistyczna nad pacjentką i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym, edukację w praktyce zawodowej położnej.

Praktyki odbywają się m.in. w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM, Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM i Szpitalu Klinicznym Dzieciatka Jezus UCK WUM, Narodowym Instytucie Onkologii czy Centrum Zdrowia Dziecka.

Limit miejsc

64

Po studiach

Absolwenci kierunku położnictwo potrafią sprawować profesjonalną opiekę nad kobietą w fizjologicznym i patologicznym przebiegu ciąży, porodu i połogu. Mają kompetencje do opieki nad kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie w każdym wieku i stanie zdrowia. Mają również umiejętności do zarządzania w ochronie zdrowia jak i do prowadzenia działalności edukacyjnej i badań naukowych.

Są przygotowani do pracy w:

  • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
  • szpitalach
  • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej
  • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
Progi punktowe

43 pkt. w 2020

położnictwo