PIELĘGNIARSTWO

alt

PIELĘGNIARSTWO

PIELĘGNIARSTWO

Studia II stopnia stacjonarne
Czas trwania

studia trwają 2 lata

O kierunku

Studia II stopnia niestacjonarne na kierunku PIELĘGNIARSTWO skierowane są do osób, które chcą powiększać kwalifikacje w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza, prowadzić badania naukowe, inicjować i wspierać promocję edukacji zdrowotnej w społeczności lokalnej oraz pomagać pacjentom w przystosowaniu do życia z chorobą i niepełnosprawnością.

Studenci kierunku pielęgniarstwo zdobywają nowoczesną wiedzę medyczną i umiejętności praktyczne z zakresu pielęgniarstwa, doskonalą kwalifikacje w pracowniach symulacji, z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technik kształcenia, uczą się zarządzania pracą własną i całego zespołu. W procesie edukacji wykorzystywany jest e-learning a najzdolniejsi studenci mogą korzystać z formy tutoringu, peer-tutoringu oraz programu mentoringowego.
 

punkty ECTS: 120

 

Praktyki odbywają się m.in. w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM, Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM i Szpitalu Klinicznym Dzieciatka Jezus UCK WUM, Narodowym Instytucie Onkologii czy Centrum Zdrowia Dziecka.

Limit miejsc

174

Po studiach

Absolwenci kierunku pielęgniarstwo są przygotowany do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Są przygotowani do pracy w:

  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
  • szpitalach
  • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej
  • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
  • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej
  • domach pomocy społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku
  • administracji państwowej i samorządowej
  • szkolnictwie
Progi punktowe

19 pkt. w 2020

Pielęgniarstwo