PIELĘGNIARSTWO

alt

PIELĘGNIARSTWO

PIELĘGNIARSTWO

Studia II stopnia niestacjonarne

studia trwają 2 lata

O kierunku

Studia skierowane są do absolwentów studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo, które chcą otrzymać dodatkową wiedzę i umiejętności w zakresie zaawansowanej opieki pielęgniarskiej.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za: 

 • Wynik ukończenia studiów - maksymalnie 70 pkt.  

 • Publikacje w czasopismach naukowych/zawodowych - maksymalnie 6 pkt. 

 • Czynny udział w konferencjach naukowych - maksymalnie 6 pkt. 

 • Uzyskane nagrody/wyróżnienia (stypendia ministerialne, nagrody JM Rektora, nagrody Samorządu Studenckiego, STN, inne) - maksymalnie 6 pkt. 

 • Praktyki zagraniczne/studia w ramach wymian międzynarodowych - maksymalnie 4 pkt. 

 • Udział w szkoleniach/kursach/projektach - maksymalnie 4 pkt. 

 • Wolontariat potwierdzony umową lub certyfikatem - maksymalnie 4 pkt.

 

Studenci kierunku pielęgniarstwo zdobywają nowoczesną wiedzę medyczną i umiejętności praktyczne z zakresu pielęgniarstwa, doskonalą kwalifikacje w pracowniach symulacji, z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technik kształcenia, uczą się zarządzania pracą własną i całego zespołu. W procesie edukacji wykorzystywany jest e-learning a najzdolniejsi studenci mogą korzystać z formy tutoringu, peer-tutoringu oraz programu mentoringowego.

 

punkty ECTS: 120

 

Praktyki odbywają się m.in. w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM, Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM i Szpitalu Klinicznym Dzieciatka Jezus UCK WUM, Narodowym Instytucie Onkologii czy Centrum Zdrowia Dziecka.

Limit miejsc

75 w 2023 r.

Po studiach

Absolwenci kierunku pielęgniarstwo są przygotowany do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Są przygotowani do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • szpitalach
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej
 • domach pomocy społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku
 • administracji państwowej i samorządowej
 • szkolnictwie
Progi punktowe

brak danych za poprzednie lata
- studia nie zostały uruchomione

Pielęgniarstwo