PIELĘGNIARSTWO

alt

PIELĘGNIARSTWO

PIELĘGNIARSTWO

Studia I stopnia stacjonarne

studia trwają 3 lata

O kierunku

Studia I stopnia skierowane są do osób, które chcą wykonywać zawód pielęgniarki/pielęgniarza.

Studenci kierunku pielęgniarstwo zdobywają nowoczesną wiedzę medyczną i umiejętności praktyczne z zakresu pielęgniarstwa, doskonalą kwalifikacje w pracowniach symulacji, z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technik kształcenia. W nauczaniu wykorzystywany jest e-learning a najzdolniejsi studenci mogą korzystać z formy tutoringu, peer-tutoringu oraz programu mentoringowego.

 

punkty ECTS: 180

 

Praktyki studenckie odbywają się  w publicznych i niepublicznych szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej.

Limit miejsc

300 w 2022 r.

Po studiach

Absolwenci kierunku pielęgniarstwo uzyskują prawo wykonywania zawodu na podstawie uchwały podjętej przez okręgową radę pielęgniarek i położnych. Posiadają kwalifikacje do przeprowadzania świadczeń: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.

Są przygotowani do pracy w:

  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
  • szpitalach
  • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
  • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej
  • domach opieki społecznej
Progi punktowe

156 pkt. w 2022 r.

Pielęgniarstwo