PIELĘGNIARSTWO

alt

PIELĘGNIARSTWO

PIELĘGNIARSTWO

Studia I stopnia stacjonarne

studia trwają 3 lata

O kierunku

Kryteria obowiązkowe do aplikacji na studia:

 1. język polski - egzamin pisemny; poziom podstawowy (mnożnik x 1)
 2. język obcy nowożytny - egzamin pisemny; poziom podstawowy (mnożnik x 1)
 3. dowolny przedmiot dodatkowy* - egzamin pisemny
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, wiedza o społeczeństwie: poziom rozszerzony (mnożnik x 1,4)
  pozostałe przedmioty dodatkowe: poziom rozszerzony (mnożnik x 1)

* Język polski lub określony język obcy nowożytny może być uwzględniony podczas kwalifikacji na studia tylko raz. Kandydat nie może wybrać w aplikacji tego samego języka jako dowolnego przedmiotu dodatkowego.
 

Studia I stopnia skierowane są do osób, które chcą wykonywać zawód pielęgniarki/pielęgniarza.

Studenci kierunku pielęgniarstwo zdobywają nowoczesną wiedzę medyczną i umiejętności praktyczne z zakresu pielęgniarstwa, doskonalą kwalifikacje w pracowniach symulacji, z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technik kształcenia. W nauczaniu wykorzystywany jest e-learning a najzdolniejsi studenci mogą korzystać z formy tutoringu, peer-tutoringu oraz programu mentoringowego.

 

punkty ECTS: 180

 

Praktyki studenckie odbywają się  w publicznych i niepublicznych szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej.

Limit miejsc

300 w 2023 r.

Po studiach

Absolwenci kierunku pielęgniarstwo uzyskują prawo wykonywania zawodu na podstawie uchwały podjętej przez okręgową radę pielęgniarek i położnych. Posiadają kwalifikacje do przeprowadzania świadczeń: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.

Są przygotowani do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • szpitalach
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej
 • domach opieki społecznej
Progi punktowe

190 pkt. w 2023 r.

Pielęgniarstwo