KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

alt

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

studia trwają 5 lat

O kierunku

Kryteria obowiązkowe do aplikacji na studia:

  1. biologia - egzamin pisemny; poziom rozszerzony (mnożnik x 1)
  2. chemia - egzamin pisemny; poziom rozszerzony (mnożnik x 1)
  3. fizyka i astronomia (lub fizyka) albo matematyka - egzamin pisemny
    fizyka i astronomia, fizyka: poziom rozszerzony (mnożnik x 1)
    matematyka: poziom rozszerzony (mnożnik x 1); poziom podstawowy (mnożnik x 0,5)

Studia na kierunku LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM umożliwiają zdobycie ogólnej wiedzy medycznej, wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Łączą wiedzę teoretyczną ze szkoleniem praktycznym. Szkolenie studentów odbywa się w najnowocześniejszym w Polsce obiekcie, jakim jest Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM, zlokalizowane na terenie Kampusu Banacha.

Warszawski Uniwersytet Medyczny przygotowuje studenta, by po ukończeniu studiów potrafił prowadzić praktykę stomatologiczną, wdrażał właściwe procedury profilaktyczno-terapeutyczne, podejmował działania w zakresie edukacji i promocji zdrowia.

 

punkty ECTS - 300

 

Program I roku studiów kładzie nacisk na nauki podstawowe, koncentrując się m.in. na anatomii i fizjologii człowieka, histologii, cytofizjologii i embriologii, profilaktyce stomatologicznej i stomatologii społecznej. Na początku II roku studenci rozpoczynają zajęcia kliniczne, kontynuując jednocześnie doskonalenie wiedzy teoretycznej. Od III roku studiów rozpoczyna się faza praktyczna szkolenia. Zajęcia organizowane są w różnych jednostkach klinicznych, w których student współuczestniczy w realizacji świadczeń medycznych. W czasie wykonywania zajęć praktycznych student może liczyć na wsparcie doświadczonej kadry dydaktycznej. Edukacja na kierunku lekarsko-dentystycznym uwzględnia również aspekty etyczne i kształtowanie właściwej postawy moralnej, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza.

Po zakończeniu I, II III i IV roku nauczania studenta obowiązuje odbycie 4 tygodniowej praktyki wakacyjnej, w wybranej placówce medycznej, zaakceptowanej przez władze wydziału. Odbycie praktyk jest ważnym elementem szkolenia, umożliwiającym zdobycie wiedzy o organizacji ochrony zdrowia i umiejętności praktycznych.

Limit miejsc

25 w 2023 r.

Po studiach

Absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego musi uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu. W tym celu potrzebuje odbyć roczny staż, podczas którego będzie doskonalił umiejętności wykonywania procedur stomatologicznych pod nadzorem opiekuna, a następnie przystąpi do egzaminu licencyjnego tzw. LDEK.

Ukończenie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym otwiera ścieżkę kariery z doskonałymi perspektywami zatrudnienia i godnego wynagrodzenia.

Stomatologia jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny. Postęp w zakresie urządzeń medycznych, technologii cyfrowych i materiałoznawstwa rozszerza wachlarz oferowanych obecnie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych. Dynamika rozwoju i zapotrzebowanie na usługi stomatologiczne czyni tę dziedzinę atrakcyjną na współczesnym rynku pracy. Lekarz dentysta może kontynuować naukę, zdobywając specjalizacje w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej, periodontologii, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, protetyki oraz zdrowia publicznego i epidemiologii. Osoby zainteresowane rozwojem naukowym mogą aplikować do Szkoły Doktorskiej.

Progi punktowe

187,6 pkt. w 2023 r.

Kierunek lekarsko-dentystyczny