DIETETYKA

alt

DIETETYKA

DIETETYKA

Studia II stopnia stacjonarne

studia trwają 1 rok i 6 miesięcy

O kierunku

Studia II stopnia stacjonarne na kierunku DIETETYKA oparte są na autorskim programie, dostosowanym do standardów europejskich i zgodnym z The European Academic and Practitioner Standards for Dietetics opracowanym przez The European Federation of the Associations of Dietetitians.

Przedmioty realizowane podczas studiów II stopnia na kierunku Dietetyka podzielone są na 3 bloki tematyczne: przedmioty kierunkowe, przedmioty z zakresu psychologii oraz z kategorii praktyki dietetycznej.

 • blok przedmiotów kierunkowych: dietetyka, higiena żywności, fizjologia, dietetyka kliniczna, immunologia, zdrowie publiczne, zarządzanie, marketing
 • blok przedmiotów z zakresu psychologii: psychospołeczne aspekty zachowań związanych z jedzeniem, relacja dietetyk-pacjent/klient, psychologia zmiany zachowań w dietetyce, problemy związane z odżywianiem, psychosomatyka w dietetyce, zachowania związane z jedzeniem w cyklu życia, elementy psychoterapii
 • blok przedmiotów z zakresu praktyki dietetycznej opartej na dowodach naukowych (Evidence-based practice), interwencyjne badania żywieniowe.
   

Moduł Psychodietetyka: pkt. ECTS - 113
Moduł Dietetyka Kliniczna: pkt. ECTS - 109
Moduł Edukator Zdrowotny: pkt. ECTS - 108

 

PRAKTYKA ZAWODOWA:  

 • Praktyka śródroczna na I roku 98 godzin
 • Praktyka wakacyjna
  - w szpitalu pediatrycznym – 70 godzin
  - w domu pomocy społecznej – 35 godzin
Limit miejsc

90

Po studiach

Absolwenci II stopnia kierunku dietetyka posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie: profilaktyki i leczenia chorób dietozależnych, rozpoznawania i leczenia niedożywienia związanego z chorobą oraz innych zaburzeń odżywiania. Potrafi ocenić stan odżywienia i zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze. Wspólnie z lekarzem może ustalić wskazania do stosowania żywienia klinicznego z wykorzystaniem tzw. „diet przemysłowych”. Ma kompetencje do prowadzenia edukacji żywieniowej indywidualnej i grupowej oraz zarządzania placówkami prowadzącymi poradnictwo dietetyczne. Może także uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego.

Są przygotowani do pracy między innymi w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • zakładach dostarczające pożywienia do szpitali
 • zakładach żywienia zbiorowego w tym catering
 • organizacjach konsumenckich
 • placówkach sportowych
Progi punktowe

25 pkt. w 2020

DIETETYKA