ANALITYKA MEDYCZNA

alt

ANALITYKA MEDYCZNA

ANALITYKA MEDYCZNA

Studia jednolite magisterskie stacjonarne

studia trwają 5 lat

O kierunku

Studenci analityki medycznej zdobywają wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych i biologicznych oraz specjalistyczną w dziedzinach zawodowych medycyny laboratoryjnej, takich jak: chemia kliniczna, endokrynologia, hematologia, histopatologia, mikrobiologia medyczna, biologia molekularna człowieka, genetyka i immunologia. Studia przygotowują do profesjonalnego wykonywania diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej.

 

punkty ECTS - 300

 

Studenci analityki medycznej potrafią m. in. pobierać materiały biologiczne, przeprowadzać badania laboratoryjne i uzyskiwać wiarygodne wyniki, a następnie wykorzystywać je do opisywania stanu zdrowia lub choroby, rozwiązywania problemów diagnostycznych i doradzania w procesie diagnostycznym. Swoją wiedzę i umiejętności praktyczne wykorzystują zgodnie z zasadami etyki i deontologii oraz przepisami prawa. Po III i IV roku odbywają praktyki zawodowe w laboratoriach diagnostycznych.

Limit miejsc

80 w 2022 r.  

Po studiach

Absolwenci kierunku analityka medyczna posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie medycyny laboratoryjnej i są przygotowani do pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych, instytutach naukowo-badawczych, zakładach prowadzących badania kliniczne, jednostkach kontrolno-pomiarowych i firmach diagnostycznych. Mogą także zdecydować się na ścieżkę rozwoju naukowego w zakresie medycyny laboratoryjnej.

Są przygotowani do pracy w: 

  • laboratoriach - klinicznych przyszpitalnych oraz w lecznictwie otwartym
  • laboratoriach prywatnych
  • laboratoriach naukowych
  • laboratoriach kryminalistycznych
  • laboratoriach mikrobiologicznych
  • laboratoriach parazytologicznych
  • laboratoriach immunologicznych
  • instytutach naukowo-badawczych
  • firmach prowadzących badania kliniczne
  • jednostkach kontrolno-pomiarowych

Zawód diagnosty laboratoryjnego regulowany jest przez Ustawę o medycynie laboratoryjnej z 15 września 2022 r.

Progi punktowe

128,5 pkt. w 2022 r.

ANALITYKA MEDYCZNA