Jak pisać i publikować prace naukowe? Wskazówki od prof. Mariano Sanza

Nie jest to łatwe zadanie, ale znając zasady można mu sprostać. Zasady te zaprezentował w swoim wykładzie prof. Mariano Sanz, uznany na świecie specjalista z zakresu periodontologii z Uniwersytetu Complutense w Madrycie. I zaznaczył, że dobrze napisane prace mają duże znaczenia dla kariery naukowej.

A profesor Sanz wie, co mówi, jest bowiem członkiem redakcji kilkunastu prestiżowych czasopism, między innymi „Journal of Clinical Periodontology” i „Journal of Periodontology”, a także autorem i współautorem 514 publikacji naukowych. 

W trakcie wykładu podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat tego, jak wybierać czasopisma do publikacji oraz jak powinna wyglądać struktura pracy i jej poszczególne elementy. Omówił też cechy pisania akademickiego, wskazywał co publikować, a czego nie oraz jak przygotować się do pisania.

Wybór czasopisma do publikacji

Najważniejsza wskazówka: należy zdecydować się tylko i wyłącznie na jedno - właściwe dla tematu pracy - czasopismo. Wybierając je warto postawić sobie następujące pytania: czy jest recenzowane, kim są jego odbiorcy, jak długo trzeba czekać na ukazanie się artykułu w druku. Należy też uwzględnić Impact Factor oraz czytelnictwo. 

– Czy sensem pisania pracy jest to, aby ją opublikować, czy to, aby wyniki twoich badań były szeroko rozpowszechnione i przeczytane? Im więcej będziesz miał czytelników, tym więcej cytowań zdobędziesz – tłumaczył profesor Sanz.

Prelegent ostrzegał przy okazji przed tzw. salami publications, czyli dzieleniem wyników badań na „plasterki" i publikowaniem każdego z nich osobno, aby zwiększyć całkowitą liczbę publikacji.

– Istotą przekazywania wiedzy jest zgromadzenie pytań i odpowiedzi na nie, z różnych perspektyw, w jednym miejscu – mówił profesor.

O pisaniu akademickim

To był ważny element wykładu. Prof. Mariano Sanz prosił, by nie zapominać, że język nauki różni się od języka literackiego. I pisząc publikację naukową trzeba uwzględniać jego zasady.

– Jeśli piszesz fikcję, twoja perspektywa jest bardzo subiektywna, wyobrażona. Kiedy piszesz o nauce, twoja perspektywa musi być obiektywna, oparta na faktach. Subiektywizm musi zostać wyeliminowany.

Jak więc powinna być napisana publikacja naukowa? Treść powinna być wyczerpująca, jasna, kompletna, rygorystyczna. Perspektywa obiektywna i rzeczowa. Język czysty, pozbawiony ozdobników, formalny. 

– W nauce treść musi być jasna i interpretowana tylko w jeden sposób. Musi to być naukowa prawda – podkreślał prof. Sanz.

 

Wykład prof. Sanza był pełen wielu innych wartościowych wskazówek, na przykład jak napisać wstęp, aby przekonać czytelników, że autor doskonale wie, dlaczego jego praca jest przydatna oraz jak zaprezentować wyniki badań bez ich interpretacji.

 

Wykład pt. „How to write a scientific paper” odbył się 12 czerwca. Prof. Mariano Sanz wystąpił dla słuchaczy z WUM na zaproszenie prof. Pawła Włodarskiego, prorektora ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju. Wykład zorganizowała Szkoła Doktorska WUM w ramach programu STER Umiędzynarodowienie szkół doktorskich NAWA.