Nauczyciele akademiccy

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta dydaktycznego w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego  

nr ref. AO/1220 - 68/2021

[oferta pracy w pliku PDF - 310 kb]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta dydaktycznego w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu

nr ref. AO/1220 - 71/2021

[oferta pracy w pliku PDF - 309 KB]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta dydaktycznego (3 etaty) w Zakładzie Anatomii Człowieka Wydziału Nauk o Zdrowiu

nr ref. AO/1220 - 70/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 310 kb]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczo - dydaktycznego w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Wydziału Lekarskiego

nr ref. AO/1220 - 69/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 310 kb]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 - 73/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 313 kb]
 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Chemii Leków, Wydział Farmaceutyczny

nr ref. AO/1220 - 72/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 500 kb]