Nauczyciele akademiccy

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczo - dydaktycznego w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Wydziału Lekarskiego

nr ref. APK4/ 1220 - 101/2020

[oferta pracy - plik pdf 391kb]

Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta  badawczo – dydaktycznego  (0,75 etatu) w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Wydziału Lekarskiego

nr ref. APK4/1220 - 100/2020

[oferta pracy - plik pdf 395 kb]

Termin składania ofert:

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego

nr ref. APK4/1220 – 102/2020

[oferta pracy w pliku pdf 393 kb]

Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny 
ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Biologii Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu

Nr ref. APK4/1220 - 103/2020

[oferta pracy w pliku pdf 395 kb]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta dydaktycznego w Zakładzie Rehabilitacji Wydziału Medycznego 

Nr ref. APK4/1220 - 104/2020

[oferta pracy w pliku pdf 320 kb]

Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny 
ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego

nr ref. APK4/1220 – 114 /2020

[oferta pracy w pliku pdf 392 kb]

Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny 
ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta badawczego w Zakładzie Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego

nr ref. APK4/1220 – 108/2020

[oferta pracy w pliku pdf 393 kb]

Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny 
ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego 

nr ref. APK4/1220 – 107/2020

[oferta pracy w pliku pdf 392 kb]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny (2 etaty) w I Zakładzie Radiologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 109/2020

[ oferta pracy w pliku pdf_393 Kb ]
                               

 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 112/2020

[ oferta pracy w pliku pdf_394 Kb ]
                               

 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej Wydziału Medycznego.

Nr ref. APK4/1220 - 110/2020

[ oferta pracy w pliku pdf_396 Kb ]

 

Termin składania ofert:


UWAGA! Zostaje odwołany konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego - asystenta badawczo-dydaktycznego (nr ref. APK4/ 1220 - 106/2020) ogłoszony 13 lipca 2020 r. w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
".

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/ 1220 - 106/2020

[ oferta pracy w pliku pdf_282 Kb ]

 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/ 1220 - 105/2020

[ oferta pracy w pliku pdf_390 Kb ]

 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 119/2020

[ oferta pracy w pliku pdf_393 Kb ]

 

Termin składania ofert:

 

UWAGA! Zostaje odwołany konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego - asystenta dydaktycznego (nr ref. APK4/ 1220 - 118/2020) ogłoszony 15 lipca 2020 r. w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/ 1220 - 118/2020

[ oferta pracy w pliku pdf_394 Kb ]

 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny (0,75 etatu) w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 117/2020

[ oferta pracy w pliku pdf_397 Kb ]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 116/2020

[ oferta pracy w pliku pdf_394 Kb ]

 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny (2 etaty) w Zakładzie Medycyny Ratunkowej
Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 115/2020

[ oferta pracy w pliku pdf_294 Kb ]
                               

 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w II Zakładzie Radiologii Klinicznej
Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 113/2020

[ oferta pracy w pliku pdf_394 Kb ]

 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Nr ref. APK4/1220 - 111 /2020

[ oferta pracy w pliku pdf_394 Kb ]

 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Nr ref. APK4/1220 – 120/2020
                              
[ oferta pracy w pliku pdf_393 Kb ]

 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny  w  Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Wydział  Farmaceutyczny

nr ref. APK4/1220 - 122/2020

[oferta w pliku pdf - 105 kb}
 

Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny  w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 121/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 392 kb]