Wyniki konkursów i archiwum ofert pracy

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Toksykologii.

Nr ref. FW/1210/18/13

[wersja pliku w PDF]

dr hab. Ireneusz Grudziński
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Farmacji Stosowanej.

Nr ref. FW/1210/17/4/13

[wersja w pliku PDF]

mgr farm. Tomasz Stawarski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka.

Nr ref. FW/1210/14/13

[wersja w pliku PDF]

mgr Maciej Gawlak
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Farmakodynamiki.

Nr ref. FW/1210/15/4/13

[wersja pliku w PDF]

mgr Jan Tatarkiewicz
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Farmakodynamiki.

Nr ref. FW/1210/16/4/13

[wersja pliku w PDF]

mgr Michał Pstrągowski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka.

Nr ref. FW/1210/12/13

[wersja pliku w PDF]

nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Bromatologii.

Nr ref. FW/1210/10/13

[wersja pliku w PDF]

dr inż. Małgorzata Czerwonka
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej (2 etaty).

Nr ref. FW/1210/13/2013

[wersja pliku w PDF]

mgr farm. Marta Grech-Baran, mgr farm. Małgorzata Jeziorek
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka.

Nr ref. FW/1210/11/13

[wersja pliku w PDF]

dr Ewa Nurowska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Opieki Farmaceutycznej.

Nr ref. FW/1210/9/4/13

[wersja pliku w PDF]

mgr Piotr Merks