Grant na projekt dotyczący bakterii E. coli powodującej zakażenie dróg moczowych

Dofinansowanie w wysokości 897 984 zł zostało przyznane w ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu SONATINA 7 Narodowego Centrum Nauki. Kierownikiem projektu jest dr Marcin Równicki ze Środowiskowego Laboratorium „Microbiota Lab”. Projekt skupi się na komórkach przetrwałych uropatogennej Escherichia coli, czyli takich, które wchodzą w stan uśpienia i przeczekują leczenie antybiotykami. Zjawisko to nazywane jest tolerancją na antybiotyki. Badaczy interesuje, jak komórki te wychodzą ze stanu uśpienia. Wyniki badania mogą w przyszłości pomóc w leczeniu i zwalczaniu przewlekłych infekcji dróg moczowych.

O projekcie

Projekt nosi tytuł „Więcej niż antybiotykooporność. Zrozumienie mechanizmów wznawiania wzrostu komórek przetrwałych uropatogennej E. coli.” Wznawianie wzrostu będzie badane poprzez analizę procesu neutralizacji toksyn. Chodzi o toksyny CDI, wykorzystywane jako strategia zabezpieczająca, która pozwala bakteriom przetrwać warunki stresowe, w tym antybiotyki, poprzez zwiększenie frakcji komórek przetrwałych (ang. persisters). Pozostawanie w stanie persister oznacza "uśpienie i przeczekanie ekspozycji na antybiotyki i czynniki odpornościowe".

Aby w pełni zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw wyjścia ze stanu uśpienia, badacze wykorzystają techniki pozwalające badać pojedyncze komórki. Analizie zostaną poddane m.in. rola źródła węgla, poziom energii komórek przetrwałych oraz dynamika zmian w profilu ekspresji genów podczas wznawiania wzrostu po traktowaniu antybiotykiem. Projekt rozpocznie się od bardziej ogólnych badań in vitro, a następnie przejdzie do bardziej specyficznych badań obrazowych w modelu hodowli komórek pęcherza moczowego.

Znaczenie projektu

Badanie będzie ważnym krokiem w kierunku zrozumienia mechanizmów stymulujących odrastanie komórek przetrwałych. Wyniki zostaną wykorzystane w opracowywaniu metod sztucznego wybudzania ze stanu uśpienia, stymulowania ich wzrostu, ponownego uwrażliwiania na antybiotyki, co w konsekwencji pomoże w leczeniu i zwalczaniu przewlekłych infekcji dróg moczowych.

Konkurs SONATINA 7

Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy. W tej edycji złożono 185 wniosków na łączną kwotę niemal 150 milionów złotych. W wyniku przeprowadzenia dwuetapowej procedury oceny, eksperci NCN zakwalifikowali do finansowania 38 projektów na łączną kwotę ponad 32 mln zł. 

 

Lista wszystkich laureatów