Farmaceuci z upragnionymi dyplomami

Pracowali sumiennie przez pięć i pół roku studiów. I w sobotę, 20 maja, w obecności władz rektorskich i dziekańskich oraz swoich najbliższych, odebrali upragnione dyplomy. To potwierdzenie wykształcenia, które otrzymali w murach naszej uczelni oraz, jak napisał rektor prof. Zbigniew Gaciong w liście gratulacyjnym do absolwentów, „pieczęć Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”, a także „gwarancja respektowana na całym świecie”.

Bohaterów uroczystości, ich rodziny oraz gości powitał dr hab. Piotr Luliński, dziekan Wydziału Farmaceutycznego, gospodarz uroczystego dyplomatorium. Następnie oddał głos prof. Pawłowi Włodarskiemu, prorektorowi ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, który odczytał list gratulacyjny od Jego Magnificencji. „Proszę pamiętać, że sztuka przygotowywania i podawania leków towarzyszy ludziom od początków cywilizacji. To rozwój medycyny i farmacji wyznaczał tempo rozwoju ludzkości. Od teraz i Wy – Szanowni Absolwenci – jesteście częścią tej sztafety. Od teraz i na Was spoczywa obowiązek, nie tylko praktykowania sztuki farmacji według najwyższych standardów i najnowszych odkryć, ale i rozwijania tej wiedzy. Spoczywa na Was szlachetna powinność niesienia ludziom pomocy w chorobie i cierpieniu. Mają Państwo do wypełnienia wspaniałą misję doskonalenia się w tej sztuce” - napisał rektor.

Wystąpienie okolicznościowe wygłosiła także dr hab. Agnieszka Bazylko, prodziekan wydziału. – Macie bardzo szeroką wiedzę, ale to dopiero podstawa, teraz zaczniecie się państwo specjalizować w wybranej przez siebie gałęzi farmacji. I niejednokrotnie zaskoczy państwa fakt z jakiej wiedzy nabytej na studiach będziecie korzystać – mówiła. Dodała też: – Mogą sobie państwo pogratulować, a osobom, które państwa w czasie studiów wspierały podziękować.

Ślubowanie i nagrody

Przed odebraniem od bohaterów uroczystości ślubowania magistra farmacji, dziekan, prorektor oraz Szymon Lipiec ze Studenckiego Towarzystwa Naukowego wręczyli Złotą Odznakę STN. Jest ona przyznawana wybitnym absolwentom za całokształt pracy naukowej. Wyróżnienie otrzymał Dawid Frączkowski.

W końcu przyszedł czas na słowa przyrzeczenia. Wykonywanie obowiązków zgodnie z prawem i według najlepszej wiedzy, przestrzeganie tajemnicy zawodowej oraz kierowanie się zasadami uczciwości i sumienności – to tylko niektóre z jego punktów. Kończąc, absolwenci zgodnie powtórzyli sentencję łacińską „Salus aegroti suprema lex esto” - zdrowie chorego najwyższym prawem. Następnie odebrali dyplomy.

Przemówienia gości

Do zabrania głosu zaproszono również Mariana Witkowskiego, prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie oraz Katarzynę Ładno, dyrektor Oddziału INTER Polska w Warszawie. W imieniu absolwentów przemawiał Jakub Dudek, który życzył swoim koleżankom i kolegom powodzenia oraz wspaniałych wspomnień z lat studiów. Na koniec gratulacje złożył Aleksander Kuźmicz, wiceprzewodniczący Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego powiedział: – Podziwiamy was za wytrwałość i gotowość do działania. Za wiarę w ten zawód. I choć bywało ciężko, nigdy się nie poddaliście, potrafiliście sprostać każdemu wyzwaniu, dźwigając największe ciężary. A tak potrafią jedynie wielcy – mówił Aleksander.

Uroczystość zwieńczył krótki występ Chóru WUM pod dyrekcją Daniela Synowca.

 

W roku akademickim 2022/2023 studia na kierunku farmacja ukończyło 127 absolwentów.

W wydarzeniu udział wzięli, poza wymienionymi: prof. Mariusz Gujski, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. Tadeusz Grochowiecki, prodziekan Wydziału Lekarskiego, dr hab. Joanna Peradzyńska, prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, prof. Grzegorz Nałęcz-Jawecki, przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych, dr Marta Kijak-Bloch, kanclerz WUM.