Infrastruktura

Uczelnia konsekwentnie stawia na rozwój własnej bazy kliniczno-dydaktycznej, czego potwierdzeniem są sztandarowe obiekty powstałe w ostatnich latach:

Infrastruktura, którą dysponuje nasza Uczelnia to:

- Centrum Biblioteczno-Informacyjne (CBI) - nowoczesny, czterokondygnacyjny obiekt o powierzchni użytkowej ponad 7 tys. m2. Znajduje się w nim ponad 120 pomieszczeń. Budynek jest wyposażony w multimedialne sale wykładowe, w pełni skomputeryzowane czytelnie i wypożyczalnie, umożliwiające szybki dostęp do najnowszych krajowych i zagranicznych źródeł naukowej informacji medycznej
Centrum Biblioteczno-Informacyjne

CBI

- Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) - nowoczesne, unikatowe w skali światowej, specjalistyczne laboratoria, w których realizowane są projekty badawcze we współpracy międzynarodowej z ośrodkami naukowymi z kilkudziesięciu krajów
Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

CePT

- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie - nowoczesne, otwarte pomieszczenia; 535 łóżek dla małych pacjentów, w tym 453 pediatrycznych, 37 neonatologicznych i 45 położniczych. Nowoczesne sale operacyjne, sale zabiegowe, pracownie; lądowisko dla transportu medycznego zlokalizowane na dachu budynku.
Dziecięcy Szpital Kliniczny

Szpital Pediatryczny

- Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne (CSR) - nowoczesny kompleks o całkowitej powierzchni ponad 20 000 m2 składa się z 5 budynków, w których znajdują się: hala basenowa z  dwiema pływalniami, w tym jedna o parametrach olimpijskich, wielofunkcyjna hala sportowa przeznaczona do gier zespołowych, m.in. siatkówki, koszykówki, piłki nożnej halowej, piłki ręcznej, zespół sal specjalistycznych do gier zespołowych, fitness, sztuk walki, a także dwie ścianki wspinaczkowe.
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne

CSR

- Zmodernizowane pomieszczenia Zakładu Anatomii Prawidłowej i Zakładu Medycyny Sądowej - unowocześniona baza dydaktyczna Zakładów, obejmująca m.in. monitoring audio-video sal sekcyjnych, modernizację oraz zmianę technologii długotrwałego przechowywania zwłok w istniejącej basenowni, budowę chłodni, rozbudowaną pracownię fotograficzną i wizualną dokumentacji, pracownię plastyczną, pomieszczenia niezbędne do przechowywania i zabezpieczania kolekcji dydaktycznych. Położona została nowa elewacja budynku oraz wykonano remont dachu. Dzięki modernizacji Jednostek w lepszych warunkach kształconych jest ponad 2 tys. studentów.
Zakład Anatomii Prawidłowej i Zakład Medycyny Sądowej po modernizacji

Zmodernizowana Sądówka

- Centrum Symulacji Medycznych (CSM) - nowoczesne pomieszczenia: 3 sale wysokiej wierności z salami debriefingowymi: sala porodowa, sala operacyjna, sala szpitalnego oddziału ratunkowego, 4 sale niskiej wierności w tym jedna z aparatem USG, wyposażone w 5 symulatorów wysokiej wierności: symulator rodzącej, symulator dziecka 5-letniego, symulator niemowlęcia, 2 symulatory dorosłego mężczyzny, aparat do USG, fantomy do nauki podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych oraz trenażery do nauki umiejętności technicznych, m.in.: udrażniania dróg oddechowych, drenażu opłucnej, wkłuć obwodowych u dzieci i dorosłych, czy punkcji lędźwiowej
Centrum Symulacji Medycznych

CSM

- Centrum Symulacji Położniczych "Zdrowy Poród" - pomieszczenia wyposażone w zaawansowane fantomy porodowe oraz fantomy noworodkowe, umożliwiające ćwiczenie zabiegów położniczych między innymi w dystocji barkowej, porodzie miednicowym oraz krwotoku położniczym, nowoczesny symulator noworodka umożliwiający ćwiczenie postępowania resuscytacyjnego, nowoczesny symulator porodowy SIMmom do ćwiczeń, między innymi, porodów zabiegowych z użyciem kleszczy i próżniociągu położniczego oraz symulator porodowy PROMPT Flex przeznaczony do szkolenia z procedur symulujących prowadzenie porodu siłami natury w przypadkach niekorzystnych odmian położenia płodu np. położenia miednicowego
Centrum Symulacji Położniczych "Zdrowy Poród"

Centrum Symulacji Bezpieczny Poród

- Uniwersyteckie Centrum Stomatologii (UCS) - nowoczesne pomieszczenia, wyposażone w sprzęt najwyższej jakości, 149 unitów stomatologicznych oraz sprzęt dodatkowy
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii

UCS

25 września 2019 r. została zainaugurowana budowa Domu Ronalda McDonalda (pierwszy na świecie dom ze strefą przedszkolną).

Fundacyjny Dom to 2 tys. m kw. przyjaznej rodzinie powierzchni użytkowej na trzech kondygnacjach. Na trzech kondygnacjach (parter + dwa piętra) znajdą się przestronne, komfortowo wyposażone apartamenty z łazienkami. Funkcje wspólne uzupełniają: kuchnia, jadalnia, pralnia, sale spotkań, strefa wypoczynku. Także zespół Domu i wolontariusze korzystać będą z odpowiednio przygotowanych powierzchni. Celem Fundacji jest stworzenie warunków, w których otoczenie pomaga rodzinom i opiekunom dzieci odpocząć, znaleźć poczucie równowagi i zminimalizować strach związany z sytuacją choroby. Na terenie warszawskiego Domu będzie także zlokalizowana  strefa  przedszkolna. Z WUMIKU będą korzystać dzieci studentów oraz pracowników uczelni. Także zdrowe dzieci rodzin przebywających w Domu będą mogły rano wyjść z Domu do WUMIKA, gdzie spędzą czas jak we własnym przedszkolu, pod opieką fachowego personelu, z rówieśnikami. Realizowany projekt w pełni uwzględnia autonomiczność działania obu funkcji, ale pokazuje też, że zdrowe rodzeństwo chorujących długo dzieci ma prawo być z całą rodziną, że lekarze, naukowcy mogą wykonywać swoją misję będąc rodzicami i że można studiować, mając rodzinę.

 

Dom Ronalda McDonalda 

Dom Ronalda McDonalda, bezpłatny hotel dla rodzin najdłużej hospitalizowanych dzieci, powstaje przy Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


2 grudnia 2019 r. odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Inwestycja powstaje w kampusie Banacha przy ul. Pawińskiego, a jej planowane otwarcie to połowa 2022 roku.

W Centrum w symulowanych warunkach klinicznych prowadzone będzie nauczanie umiejętności w zakresie przedmiotów klinicznych zabiegowych i niezabiegowych, jak również nauczanie praktyczne. Obiekt umożliwi studentom WUM naukę w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa. CSM służyć będzie przeprowadzaniu symulacji operacyjnych z zakresu, m.in.: intensywnej terapii, otolaryngologii, chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego, anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologii i położnictwa, medycyny ratunkowej, ortopedii i traumatologii, pediatrii, radiologii, czy urologii.

Centrum Symulacji Medycznych to nowoczesna wieloprofilowa baza naukowo-dydaktyczna o powierzchni całkowitej 21 400 m2,  obejmująca, m.in. z w pełni wyposażone:    

  • 6 sal symulacji wysokiej wierności, w tym: sali bloku operacyjnego, 2 sale intensywnej terapii, sala szpitalnego oddziału ratunkowego, sala porodowej, sala pielęgniarska wysokiej wierności
  • 10 sal symulacji niskiej wierności, w tym: 3 sale symulacji z zakresu zaawansowanych technik resuscytacyjnych, 3 sale symulacji z zakresu podstawowych technik resuscytacyjnych, 3 pracownie nauki umiejętności technicznych oraz sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych;
  • sale dydaktyczne, w tym: sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala do ćwiczeń umiejętności położniczych oraz 10 sal dedykowanych egzaminom praktycznym;
  • sala nauki umiejętności stomatologicznych oraz centrum kadawerowe.

"Wizualizacja budynku CSM WUM""Wmurowanie kamienia węgielnego"

Ruszyła budowa Centrum Symulacji Medycznych WUM

Printer Friendly, PDF & Email