Dyplomy Wydziału Nauk o Zdrowiu wręczone!

To były dwie niezapomniane i wielkie uroczystości! Dyplomy odebrało prawie 1000 osób, które ukończyły studia na dietetyce, pielęgniarstwie, położnictwie, ratownictwie medycznym i zdrowiu publicznym w roku akademickim 2022/2023. Władze wydziału i uczelni pożegnały ich z dumą, radością i wzruszeniem. Teraz nasi absolwenci, wyposażeni w wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie, mogą śmiało rozpocząć kolejny etap życia.

Wręczenie dyplomów odbyło się w czwartek, 27 lipca. Na pierwszej uroczystości uhonorowano 613 osoby, które ukończyły pielęgniarstwo i położnictwo II stopnia, ratownictwo medyczne, dietetykę I i II stopnia oraz zdrowie publiczne I i II stopnia. W trakcie drugiej symbolicznie czepkowano 317 absolwentek i absolwentów pielęgniarstwa oraz położnictwa I stopnia. Obie uroczystości poprowadził prof. Mariusz Gujski, dziekan WNoZ. Absolwenci odbierali dyplomy w otoczeniu rodzin i przyjaciół, a także przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału i uczelni oraz zaproszonych gości. Duża Aula Centrum Dydaktycznego WUM była wypełniona dosłownie do ostatniego krzesełka.

Wskazówki na przyszłość 

W trakcie uroczystości, oprócz gratulacji i życzeń, absolwenci otrzymali kilka cennych wskazówek na przyszłość od rektora WUM prof. Zbigniewa Gaciong oraz dziekana WNoZ prof. Mariusza Gujskiego. 

Rektor zachęcał, aby absolwenci zawsze byli wierni sobie i dokonywali wyborów zgodnie z własnymi zainteresowaniami, a nie pod wpływem innych. Namawiał też do kontynuowania i pielęgnowania przyjaźni nawiązanych w takcie studiów. Podkreślał, że uzyskanie dyplomu nie oznacza końca edukacji i wymaga dalszego kształcenia. – To wspaniała strona zawodów medycznych, bo człowiek każdego dnia może być lepszy – zaznaczył prof. Gaciong. 

Dziekan prof. Mariusz Gujski mówił o pielęgnowaniu w życiu prywatnym i zawodowym dwóch cech: życzliwości i szacunku. Życzliwości rozumianej nie tylko jako bycie miłym, ale przede wszystkim jako pozytywnej i otwartej postawy wobec świata. Cecha ta bowiem w połączeniu z szacunkiem do siebie i do innych pozwala każdego dnia stawać się lepszym człowiekiem. 

Ślubowanie i nałożenie czepków

Po przemówieniach przyszedł czas na najważniejszy punku uroczystości - ślubowanie absolwentów. Wszyscy zgodnie powtórzyli słowa przyrzeczeń. Bez względu na charakter studiów, absolwenci deklarowali wypełnienie nadrzędnego dla zawodów medycznych celu - ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Następnie odebrali z rąk rektora i dziekana dyplomy ukończenia studiów. Na uroczystości czepkowania absolwentki przywdziały także na głowę symboliczne czepki oznaczające przynależność do zawodu: z czarnym paskiem - do zawodu pielęgniarki i z czerwonym – do zawodu położnej. 

Nagrody i wyróżnienia

W trakcie obu uroczystości nagrodzeni zostali absolwenci z najlepszymi wynikami w nauce uzyskanymi w trakcie cyklu kształcenia. Byli to: 

  • Na kierunku pielęgniarstwo: Zuzanna Maliszewska (studia I stopnia) ze średnią 4,74 i Angeli Malewska (studia II stopnia stacjonarne) ze średnią 4,93
  • Na kierunku położnictwo: Maja Pikosz (studia I stopnia) ze średnią 4,82, Julia Rutkowska (studia II stopnia stacjonarne) ze średnią 4,92 oraz Monika Lewandowska (studia II stopnia niestacjonarne) ze średnią 4,67
  • Na kierunku dietetyka: Marta Boroń (studia I stopnia) ze średnią 4,71, Dominika Łubian (studia II stopnia stacjonarne) ze średnią 4,9 oraz Natalia Jurczuk-Bogusz (studia II stopnia niestacjonarne) ze średnią 4,83 
  • Na kierunku ratownictwo medyczne: Jakub Podlaś (studia I stopnia) ze średnią 4,61
  • Na kierunku zdrowie publiczne: Maciej Stępień (studia I stopnia) ze średnią 4,95, Martyna Cholewik (studia I stopnia) ze średnią 4,95, Aleksandra Jaroszek (studia II stopnia, stacjonarne) ze średnią 4,96, Agnieszka Krasnodębska-Głowa (studia II stopnia niestacjonarne) ze średnią 4,88 oraz Kamil Cołoś (studia II stopnia niestacjonarne) ze średnią 4,88

Wręczono również wiele wyróżnień, m.in. za aktywny udział w działalności studenckiej i organizacyjnej, za działalność promocyjną i edukacyjną. Wybranych absolwentów uhonorowały także: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych oraz INTER Polska.

Słowa absolwentów

Dyplomatoria zakończyły pełne pozytywnych emocji przemówienia bohaterów uroczystości. 

– Nie jest łatwo opisać w kilku zdaniach to, co przeżył każdy z nas w czasie trwania tej przygody – mówił Mateusz Borecki, kończący ratownictwo medyczne. – Głęboko wierzę jednak w to, że prawie każda z osób tu zgromadzonych, może szczerze powiedzieć, że droga, na której się znalazłem, daje mu zarówno szczęście, jak i spełnienie.

– Wiele trudności będzie jeszcze przed nami, szczególnie na początku naszej kariery zawodowej – podkreślała Agnieszka Ruśniok, dumna z nałożonego czepka pielęgniarskiego. – Dlatego nie bójmy się pytać, nie stójmy w miejscu, rozwijajmy się. Życzę każdemu z was, żeby pielęgniarstwo było dla was tym, co chcecie robić, a nie tym, co musicie – dodała.

Zofia Rokicka, absolwentka położnictwa, wspominała: – Nasze studia rozpoczęły się oryginalnie. Trwała wówczas pandemia. Przez pierwszy semestr widziałyśmy siebie nawzajem oraz naszych wykładowców jedynie na ekranach komputerów. Słuchałyśmy pełne podziwu i niedowierzania opowieści o pracy położnej. Nie miałyśmy wtedy zielonego pojęcia, jak to będzie i czy w takich okolicznościach uda się nam zdobyć zawód położnej. Dziś mogę powiedzieć: udało się, mamy to!

Głos na obu uroczystościach zabrała też przewodnicząca Samorządu Studentów WNoZ Julia Krzemińska. Gratulowała swoim kolegom, zachęcała ich do poszerzania wiedzy, wspólnego działania na rzecz zmian oraz do nieporzucania marzeń.

Tegoroczni absolwenci w liczbach

W roku akademickim 2022/2023 dyplom odebrało

  • 337 osób na kierunku pielęgniarstwo (studia I i II stopnia) 
  • 175 osób na kierunku położnictwo (studia I stopnia i II stopnia)
  • 41 osób na kierunku ratownictwo medyczne (studia I stopnia)
  • 192 osoby na kierunku dietetyka (studia I i II stopnia) 
  • 185 osób na kierunki zdrowie publiczne (studia I i II stopnia)

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu kształci się obecnie około 3 tys. studentów na pięciu kierunkach: pielęgniarstwie, położnictwie, dietetyce, ratownictwie medycznym i zdrowiu publicznym. Ukończenie ich to gwarancja doskonałego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych poszukiwanych przez pracodawców w placówkach państwowych i prywatnych.

Kierunki Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM zajmują najwyższe miejsca na podium w Rankingu Kierunków Studiów 2023 przeprowadzanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Jesteśmy też drugą uczelnią akademicką z najwyższym wskaźnikiem odzwierciedlającym pozycję absolwentów na rynku pracy.

 

W uroczystościach, oprócz wymienionych, udział wzięli również:

Z WUM: prof. Bolesław Samoliński, przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu; z Wydziału Lekarskiego: prof. Rafał Krenke i prof. Aleksandra Banaszkiewicz, z Wydziału Farmaceutycznego: dr hab. Agnieszka Bazylko i dr hab. Olga Ciepiela, z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego: prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, kanclerz dr Marta Kijak-Bloch; Justyna Mieszalska, prezes Zarządu Centrum Medycznego WUM; prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu: prof. Robert Gałązkowski, dr hab. Justyna Teliga-Czajkowska, dr hab. Łukasz Czyżewski;  członkowie Rady WNoZ, nauczyciele akademiccy z WNoZ.

A także zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.: Jarosław Pinkas, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego; Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia; Urszula Kuroczycka, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego; dr Andrzej Tytuła, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych; dr Beata Guzak, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Anna Dudzińska, przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, dr Barbara Mazurkiewicz, wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Monika Dominik, koordynator Projektów Marketingowych Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. oraz przedstawiciele wielu placówek medycznych.