Dyplomy dla absolwentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

W uroczystym dyplomatorium, które odbyło się 15 listopada, uczestniczyli tegoroczni absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego, technik dentystycznych oraz higieny stomatologicznej. Teraz, już po złożeniu przyrzeczenia i ślubowania, tych 128 doskonale wykształconych młodych ludzi może zacząć realizować swoje zawodowe marzenia.

Gospodarzem uroczystości była prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. – Łatwo nie było, ale osiągnęliście swój wymarzony cel i teraz rozpoczynacie w pełni dorosłe życie – mówiła dziekan do bohaterów uroczystości. I podkreślała: – Pamiętajcie, że to nie koniec kształcenia. Droga zawodowa, jaką wybraliście wymaga stałego kontaktu z nauką, wiedzą, praktyką, stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. A także, jak wskazywała dziekan, rozwagi, odpowiedzialności i empatii wobec pacjentów, nad którymi powinno się sprawować opiekę holistyczną, a nie ograniczającą się jedynie do jamy ustnej. Na koniec prof. Olczak-Kowalczyk złożyła absolwentom serdeczne gratulacje.

Dyplom uczelni z tradycjami

– Kończycie najlepszą uczelnię medyczną w Polsce i jest na to potwierdzenie w rankingach – mówił z kolei prof. Zbigniew Gaciong, rektor. Przypomniał jednak, że WUM to nie tylko najlepsza, ale także najstarsza uczelnia wyższa w Warszawie, kontynuująca 200 letnią tradycję nauczania medycyny. Sam zaś Wydział Lekarsko-Stomatologiczny jest spadkobiercą działalności powstałego w 1920 r. Państwowego Instytutu Dentystycznego. – Historia instytutu jest piękna i bogata, naznaczona nazwiskami wybitnych przedstawicieli stomatologii, którzy trwale zapisali się na kartach nauk stomatologicznych w naszym kraju i posiadali bardzo mocną pozycję międzynarodową – podkreślał rektor. Dodał też, że Wydział Lekarsko-Stomatologiczny jest dla uczelni wydziałem bardzo ważnym, który stale zaznacza swoją obecność na mapie naukowej i edukacyjnej kraju.

Przyrzeczenie i wręczenie nagród oraz dyplomów

Centralnym punktem wydarzenia było ślubowanie, które od absolwentów studiujących w jęz. polskim przyjęła prof. Agnieszka Mielczarek, prodziekan ds. kierunków: lekarsko-dentystycznego, higieny stomatologicznej i technik dentystycznych, zaś od studentów kształconych w jęz. angielskim dr hab. Ewa Czochrowska, prodziekan ds. współpracy z zagranicą i kierunków: lekarsko-dentystycznego w języku angielskim i logopedii ogólnej i klinicznej.

Następnie wręczono szereg nagród dla najbardziej wyróżniających się studentów. Złoty Laur dla najlepszego absolwenta i dyplom z wyróżnieniem za średnią ocen 4,67 odebrała Justyna Sawicka. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała również Olga Kowalska za średnią ocen 4,64. Wyróżnienie za działalność naukową i społeczną otrzymali: Zuzanna Merkiewicz, Jan Szostak, Anna Wojciechowska, Monika Szerszeń, Sylwia Jakubowska, Karolina Kapela i Damian Koseski. Troje absolwentów: Anna Wojciechowska, Monika Szerszeń oraz Jędrzej Karpisz otrzymało również specjalne podziękowania od Samorządu Studentów WLS za aktywną działalność w jego strukturach. Nagrody wręczyli też przedstawiciele: TU INTER, Okręgowej Izby Lekarskiej, firmy Arkona oraz firmy Stern Weber Polska, współpracujących z wydziałem.

Piękne widoki

W imieniu absolwentów głos zabrała Anna Wojciechowska, która wzruszona mówiła: – 82 przedmioty, 558 godzin wykładów, 996 godzin seminariów, 2943 godziny ćwiczeń, 480 godzin praktyk. W sumie 5000 godzin dydaktycznych. Za tymi liczbami stoi pięć lat naszej wspólnej nauki, a można nawet powiedzieć wspólnego życia, bowiem w tym okresie mieści się nie tylko to, co opisano programem studiów. Ale jak podkreślała, wszystkie wspólne chwile spędzone na uczelni budowały wytrwałość absolwentów w dążeniu do celu, jakim było zdobycie dyplomu. – Lata spędzone tutaj pokazały, że zdobywanie szczytów wiąże się z ciężką pracą, ale pamiętajcie – im wyżej, tym piękniejsze są widoki – podkreśliła Anna Wojciechowska.
 
 
W wydarzeniu, oprócz wymienionych, udział wzięli: prof. Marek Kuch, prorektor ds. studenckich i kształcenia, prof. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. nauki i transferu technologii, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, prorektor ds. personalnych i organizacyjnych, prof. Paweł Włodarski, prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju, prof. Rafał Krenke, dziekan Wydziału Lekarskiego, dr hab. Piotr Luliński, dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Mariusz Gujski, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, dr Marta Kijak-Bloch, kanclerz WUM, Jarosław Prugar, zastępca kanclerza ds. eksploatacji, mgr inż. Wojciech Bogusz, zastępca kanclerza ds. inwestycji, Justyna Mieszalska, prezes Centrum Medycznego WUM, a także: dr Dariusz Paluszek, prezes komisji ds. lekarzy dentystów i wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej, Janusz Szulik, prezes TU INTER Polska, Justyna Kowalczyk, dyrektor Biura Marketingu, PR & Ecommerce TU INTER Polska, Katarzyna Kozłowska, regionalny koordynator sprzedaży firmy ARKONA, Michał Pudlis, kierownik Działu Handlowego Stern Weber Polska Sp. z o. o., Paweł Wojtaś, kierownik Marketingu i PR Stern Weber Polska Sp. z o. o.; członkowie Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, przewodniczący rad pedagogicznych i programowych, kierownicy i nauczyciele akademiccy, przedstawiciele Samorządu Studentów WLS, goście absolwentów.
 
Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił Chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.