Dr Marcin Podgórski nowym dyrektorem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

29 maja 2024 r. dr Marcin Podgórski z Zakładu Ratownictwa Medycznego WNoZ WUM został powołany na stanowisko dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dr Marcin Podgórski jest ratownikiem medycznym od prawie 20 lat związanym z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Od 2012 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. ratownictwa medycznego, organizacji i planowania w LPR. Sprawował również funkcję pełnomocnika wojewody ds. ratownictwa medycznego.

Dr Marcin Podgórski jest czynnym instruktorem ACLS, PALS, TCCC, PHTLS. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne zarówno w pracy w zespołach ratownictwa medycznego, na oddziałach intensywnej terapii i centrum leczenia urazów wielonarządowych. Od wielu lat przekazuje wiedzę studentom kierunków ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa na uczelniach wyższych, w tym od 2018 roku w Zakładzie Ratownictwa Medycznego naszej uczelni.