Dr hab. Mariusz Tomaniak Supertalentem w Medycynie

Zwycięzca konkursu Supertalenty w Medycynie jest specjalistą kardiologii, adiunktem naukowo-dydaktycznym w I Katedrze i Klinice Kardiologii UCK WUM. Kapituła konkursu, złożona z uznanych ekspertów i autorytetów polskiej medycyny, doceniła go za działalność kliniczną i zainteresowania naukowe, które koncentrują się na kardiologii inwazyjnej i diagnostyce obrazowej. Do jego osiągnięć należy m.in. rozwinięcie i zwalidowanie nowej metody analizy koronarografii - bardziej czułej w rozpoznawaniu istotnych zmian w tętnicach wieńcowych.

Dr hab. Mariusz Tomaniak - kim jest tegoroczny zwycięzca?

Dr hab. Mariusz Tomaniak jest specjalistą kardiologii. Oprócz pracy na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w I Katedrze i Klinice Kardiologii UCK WUM, jest również operatorem kardiologii inwazyjnej oraz dyżurującym w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Ponadto jest konsultującym kardiologiem w European Cardiovascular Research Institute w Rotterdamie, a także cardiologist researcher w Erasmus University Medical Center. To także członek Komisji Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPCI) ds. Badań Naukowych, Digitalizacji i Innowacji (EAPCI Research, Digital and Innovation Committee, 2022-2024).
 
Jego zainteresowania kliniczne i naukowe koncentrują się na kardiologii inwazyjnej i diagnostyce obrazowej, szczególnie na indywidualizacji terapii pacjentów z chorobą wieńcową poprzez nowe schematy farmakoterapii przeciwpłytkowej oraz zastosowaniu nowoczesnych technik i algorytmów diagnostyki kardiologicznej z wykorzystaniem m.in. optycznej koherentnej tomografii (OCT), ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS), spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIRS) oraz technik komputerowego modelowania dynamiki płynów. Do jego osiągnięć należy m.in. rozwinięcie i zwalidowanie - we współpracy z bioinżynierami z Rotterdamu i Londynu - bardziej czułej w rozpoznawaniu istotnych zmian w tętnicach wieńcowych nowej metody analizy koronarografii (tzw. vessel fractional flow reserve - vFFR).
 
W 2021 r. dr hab. Mariusz Tomaniak został laureatem prestiżowej nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe i najlepszą rozprawę habilitacyjną w dziedzinie nauk medycznych. Doceniono go za znaczący wkład w toczącą się dyskusję na temat indywidualizacji terapii przeciwpłytkowej u pacjentów po rewaskularyzacji przezskórnej oraz olbrzymią wartość praktyczną przeprowadzonych badań. W tym samym roku otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia za cykl publikacji: Nowe strategie farmakoterapii przeciwpłytkowej po zabiegach przezskórnych interwencji wieńcowych w populacji chorych o wysokim ryzyku powikłań niedokrwiennych i krwotocznych. Jest też laureatem wielu innych nagród. W 2022 r. znalazł się w gronie 10 laureatów konkursu Supertalenty w medycynie, zajmując drugie miejsce.

O konkursie Supertalenty w Medycnie

Konkurs Supertalenty w Medycynie organizowany jest od 2012 roku przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Celem plebiscytu jest docenienie młodych medyków, którzy dzięki swej imponującej wiedzy i zaangażowaniu zmieniają na lepsze polską ochronę zdrowia. Kandydaci do nagrody nie mogą mieć więcej niż 39 lat i są oceniani w trzech kategoriach: osiągnięcia naukowe; zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej; perspektywy dalszego rozwoju.
 
Pierwsza dziesiątka lekarzy i naukowców wyróżnionych w konkursie Supertalenty w Medycynie w 2024 r.