Dobre wyniki naszych absolwentów w sesji wiosennej LEK

Centrum Egzaminów Medycznych udostępniło statystyki z tegorocznej sesji wiosennej Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Ze 1128 absolwentów naszej uczelni, którzy przystąpili do egzaminu zdało 1119. Maksymalny wynik, jaki osiągnęli to 193 pkt., średnia to 167,18 pkt.

Najlepiej wypadli absolwenci WUM, którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach. Z 307 osób, które przystąpiły do LEK, zdało 305. Maksymalny osiągnięty wynik – najwyższy w kraju - to 193 punkty, średnia wyniosła zaś 172,28 pkt. W klasyfikacji dało to WUM drugie miejsce wśród uczelni medycznych w Polsce.

Średnia naszych absolwentów, którzy ukończyli studia ponad 2 lata temu wyniosła 165,82 pkt., zaś maksymalny wynik - 186 pkt. Ci zdający po raz pierwszy osiągnęli średnią 160,42 pkt., zaś maksymalny wynik wyniósł 192 pkt i był to drugi najwyższy wynik w kraju.