Co nowego mogą przenosić komary w Polsce?

Dr Aleksandra Sędzikowska
- Zmiany klimatu oraz częste podróże prowadzą do zadomowienie się egzotycznych komarów, takich jak importowany do Europy komar tygrysi. W rezultacie ciągle zmienia się lista patogenów obecnych na naszym kontynencie i w Polsce. Nowe gatunki komarów a razem z nimi nowe patogeny, mogą przedostawać się do Europy, stwarzając potencjalne zagrożenia i wyzwania dla ochrony zdrowia – pisze dr Aleksandra Sędzikowska z Katedry i Zakładu Biologii Ogólnej i Parazytologii WUM.

Owady i ich znaczenie w rozprzestrzenianiu chorób

Owady to najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana gromada zwierząt. Mają one ogromne znaczenie w środowisku zarówno pozytywne, jak np. zapylanie roślin użytkowych, ale także negatywne, ponieważ mogą przenosić niebezpieczne patogeny. W dobie zmian klimatycznych (ciepłe zimy, gorące i deszczowe lata) na całym świecie coraz więcej uwagi poświęca się owadom krwiopijnym będącym wektorami dla chorobotwórczych wirusów, bakterii i pasożytów. Mają one coraz większy wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt, a liczba zachorowań wzrasta w każdym roku. Coraz częściej notuje się również nowe ogniska chorób transmisyjnych, w tym w regionach, w których wcześniej one nie występowały. 

Skąd się biorą choroby transmisyjne?

Wektory chorób transmisyjnych takie jak kleszcze, muchówki i komary zajmują szczególne miejsce w aktualnym podejściu typu One Health, mającym na celu osiągnięcie optymalnych wyników zdrowotnych, z uwzględnieniem powiązań między ludźmi, zwierzętami, roślinami i ich wspólnym środowiskiem. To właśnie komary jako powszechnie występujące owady są ważnym wektorem licznych patogenów, w tym pierwotniaków (np. Plasmodium- zarodziec malarii), nicieni (np. Dirofilaria) czy wirusów (np. Denga, Zika, Chikungunya). Spośród kilkudziesięciu gatunków komarów występujących w Polsce, kilkanaście z nich może się rozmnażać w ogromnej liczbie oraz być nosicielami poważnych lecz słabo poznanych i diagnozowanych chorób ludzi i zwierząt. Ze względu na zmiany w rozprzestrzenieniu się tych owadów coraz częściej pojawiają się raporty o zanotowaniu nowych patogenów nie występujących wcześniej na danym terenie. Warto tu wspomnieć, że np. w Polsce pierwszy rodzimy przypadek dirofilariozy u człowieka odnotowany został w 2008 r. (autorami publikacji byli między innymi pracownicy Biologii Ogólnej i Parazytologii WUM), a obecnie opisano już wiele podobnych przypadków, których liczba stale rośnie. Wskazuje to, że nicień który wcześniej nie występował w naszym kraju odnalazł tu odpowiednie warunki rozwoju i pozostanie z nami na dłużej.

Rzadkie patogeny przenoszone przez komary - Spiroplasma, Wirus Zachodniego Nilu, Usutu

Do słabo poznanych, przenoszonych przez komary bakterii chorobotwórczych zaliczamy m.in. bakterie Spiroplasma. Jest to gram dodatnia bakteria, powszechnie występująca u krwiopijnych stawonogów. Zdolność Spiroplasma do rozmnażania się u gryzoni została eksperymentalnie udowodniona, a infekcje tą bakterią zostały odnotowane także u ludzi. Możliwość zarażenia ludzi i innych kręgowców Spiroplasma spp. w warunkach naturalnych jest w dużej mierze nieznana, podobnie jak możliwość przenoszenia tych bakterii przez kleszcze i owady krwiopijne. Podobnie jej znaczenie kliniczne jest nadal słabo poznane, jednak wiadomo, że może powodować zakażenia ogólnoustrojowe.

Komary mogą być również wektorami słabo poznanych wirusów, stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Warto wspomnieć choćby o wirusach takich jak Usutu (USUV) i Wirus Zachodniego Nilu (WNV). USUV jest patogenem niebezpiecznym dla ptaków oraz ssaków, w tym człowieka, mogącym prowadzić do zapalenia mózgu i opon mózgowych. Natomiast infekcja WNV, który został w Europie odnotowano w 1996 roku, może mieć przebieg łagodny, manifestując się jedynie objawami grypopodobnymi, jednak w niektórych przypadkach może skończyć prowadzić do zapalenia mózgu. Badania na ptakach i koniach na terenie Polski w kierunku WNV i Usutu wykazały u części zwierząt obecność przeciwciał przeciw tym wirusom. Świadczy to o obecności wirusa w środowisku. Nie wiadomo jednak jakie wektory go przenoszą oraz jakie jest ryzyko zarażenia i kiedy jest ono największe.

Nowe wektory, nowe patogeny, nowe zagrożenia

Zmiany klimatu oraz częste podróże prowadzą do zadomowienie się egzotycznych komarów, takich jak importowany do Europy komar tygrysi. W rezultacie ciągle zmienia się lista patogenów obecnych na naszym kontynencie i w Polsce. Nowe gatunki komarów a razem z nimi nowe patogeny, mogą przedostawać się do Europy, stwarzając potencjalne zagrożenia i wyzwania dla ochrony zdrowia. Z tego powodu powinien być prowadzony stały monitoring starych i nowych wektorów oraz przenoszonych przez nie patogenów. Z doświadczeń innych krajów wiadomo, że można się wówczas przygotować na nadchodzące zagrożenia.

Założenia projektu

Projekt Miniatura pt. „Badania molekularne występowania patogenów wirusowych i bakteryjnych niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt u komarów w Polsce”* pozwoli zbadać częstość występowania nowych patogenów przenoszonych przez komary. Hipoteza badawcza zakłada, że komary występujące w Polsce są aktywnym wektorem rzadkich chorób bakteryjnych i wirusowych stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Patogeny te, mogą docierać do Polski nawet z odległych rejonów świata wraz z ptactwem wędrownym, z podróżnymi, w środkach transportu, przewożonymi zwierzętami i być transmitowane przez rodzime gatunki komarów stanowiąc potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Celem pracy jest zatem określenie czy komary obecne na terenie województwa mazowieckiego są wektorami rzadkich i niebezpiecznych dla ludzi patogenów. 

Zakres badań

W projekcie Miniatura planowane jest przeprowadzenie analizy molekularnej w kierunków patogenów bakteryjnych – Spiroplasma i wirusowych – WNV, USUV oraz zabezpieczenie prób do dalszych analiz w kierunku określania innych czynników chorobotwórczych. Komary oraz ich larwy będą zbierane z Warszawy i okolic (miejsca o różnej presji antropologicznej oraz obszary o różnym typie zagospodarowania), za pomocą pułapek oraz metod dedykowanych do połowu komarów i ich larw. Próby będą zbierane w różnych porach wiosny i lata w zależności od warunków meteorologicznych i temperatury. Wirusy przenoszone przez komary będą wykrywane za pomocą reakcji RT-PCR. Literatura wskazuje na wysoką czułość i specyficzność tej metody badawczej w monitoringu wirusów WNV, Usutu czy Zika. Spiroplasma będzie wykrywana za pomocą reakcji PCR. Jednocześnie zebrane próbki i izolaty zostaną zabezpieczone w celu przyszłych badań w kierunku pozostałych patogenów. Analiza molekularna komarów pod kątem nosicielstwa ww. patogenów wirusowych i bakteryjnych, nie była dotychczas prowadzona na terenie Polski. Projekt pozwoli na weryfikację hipotezy o potencjale transmisyjnym zagrażających zdrowiu bakterii i wirusów przez komary. Będą to ważne dane epidemiologiczne mogące pomóc ocenić ryzyko transmisji. Mam nadzieję, że wyniki tych analiz będą początkiem szeroko zakrojonych, wielośrodkowych badań nad patogenami przenoszonych przez krwiopijne owady na terenie Polski. W tym celu prowadzone są już rozmowy o możliwej współpracy z innymi ośrodkami naukowymi z Polski i Europy.

Rozszerzenie badań

W przyszłości planuję rozszerzyć swoje badania o kolejne patogeny transmitowane przez owady krwiopijne, które pojawiają się na terenie Europy i poszerzają zasięg występowania. Na terenie naszego kraju oprócz komarów występują liczne owady krwiopijne, które mogą być potencjalnymi wektorami groźnych patogenów. Planowana jest zatem analiza molekularna patogenów występujących np. u strzyżaków (Lipoptena) i krwiopijnych muchówek. Owady te mogą być wektorem dla np. Anaplasma phagocytophilum, Bartonella spp., Borellia spp., Francisiella czy Rickettsia spp. Dane, które można będzie uzyskać, pomogą zwiększyć świadomość występowania patogenów transmisyjnych oraz posłużą epidemiologom i lekarzom przewidzieć ryzyko związane z ukłuciem przez krwiopijnego owada. Wyniki te mogą być kluczowe dla opracowania strategii zapobiegania zarażeniom oraz przygotowania personelu medycznego na pojawiające się nowe zagrożenia powodowane przez rzadkie lub wcześniej niewystępujące w Polsce czynniki chorobotwórcze. Realizacja kolejnego projektu wskazałaby m.in. miejsca największego ryzyka, pory roku, siedliska lub ogniska występowania patogenów. W świetle licznych doniesień jakie docierają z całego świata widzę konieczność poznania i opisania zagrożeń jakimi mogą być wektory chorób transmisyjnych w Polsce, a projekt Miniatura jest wstępem do szeroko zakrojonych działań, których rezultatem będzie skuteczna ocena zagrożeń związanych z rzadkimi chorobami przenoszonymi przez krwiopijne stawonogi.

 

* Projekt autorstwa dr Aleksandry Sędzikowskiej pt. „Badania molekularne występowania patogenów wirusowych i bakteryjnych niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt u komarów w Polsce” w listopadzie 2022 r. otrzymał dofinansowanie od Narodowego Centrum Nauki w szóstej rundzie konkursu MINIATURA 6.

 

Redakcja: Biuro Komunikacji i Promocji Uczelni
Fot. Michał Teperek; Biuro Komunikacji i Promocji Uczelni, WUM