Birety w górę! - dyplomatorium na WLS

Dyplomy odebrało 199 osób, które ukończyły studia na czterech kierunkach Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Są to absolwenci audiofonologii z protetyką słuchu, elektroradiologii, fizjoterapii oraz logopedii ogólnej i klinicznej.

Uroczystość obyła się 24 sierpnia. Jej gospodarzem była prof. Dorota Olczak Kowalczyk, dziekan WLS. Gratulacje w imieniu nieobecnego rektora prof. Zbigniewa Gacionga złożył prof. Wojciech Lisik, prorektor ds. klinicznych i inwestycji. Wystąpił również prof. Marek Kuch, prorektor ds. studenckich i kształcenia. Gratulując absolwentom, zaznaczył, że w trakcie studiów musieli stanąć przed wieloma wyzwaniami: studiowanie w czasie pandemii, zmiany wydziałów - i ze wszystkimi bardzo dobrze sobie poradzili. 
–  To były ciężkie studia, ale nie spoczywajcie na laurach. Kształćcie się dalej, walczcie o swoje, działajcie – zachęcał prof. Kuch.

Wyzwania współczesnego świata

Absolwenci audiofonologii, elektroradiologii, fizjoterapii oraz logopedii znaczącą część studiów odbywali na Wydziale Medycznym WUM pod kierunkiem dr hab. Dariusza Białoszewskiego, profesora uczelni, który stworzył ten wydział i był jego dziekanem w latach 2019-2022. Nie mogło więc zabraknąć profesora na dyplomatorium. W trakcie swojego wystąpienia podkreślał, że zawód medyka wymaga ustawicznego kształcenia – to obowiązek, prawo i przywilej. Zwracał również uwagę na wyzwania współczesnego świata, z którymi przyjdzie się zmierzyć obecnym na sali absolwentom.
- Wychodzicie w świat, który bardzo się zmienił. Mamy dziś do czynienia z rozwojem zupełnie nowych narzędzi. Jednym z nich jest sztuczna inteligencja. Algorytmy oparte na paradygmacie sztucznej inteligencji samouczących się sieci neuronowych są obecnie integralną częścią  nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz farmacji i opieki zdrowotnej. Takie samouczące się boty dokonują na naszych oczach głębokiej transformacji, oferując szereg niezwykłych korzyści. Sztuczna inteligencja nie jest jednak rozwiązaniem idealnym. Ma to być narzędzie pomocnicze. To człowiek jest podmiotem waszych działań i nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z pacjentem – mówił prof. uczelni dr hab. Dariusz Białoszewski.

Ślubowanie i wręczenie dyplomów

Najważniejszym punktem uroczystości było złożenie ślubowania. Absolwenci zobowiązali się w nim przede wszystkim do służenia życiu i zdrowiu ludzkiemu oraz do niesienia pomocy swoim podopiecznym bez względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne i stan majątkowy.
Po ślubowaniu prof. Lisik, prof. Olczak Kowalczyk oraz prof. uczelni dr hab. Dariusz Białoszewski wręczyli wszystkim dyplomy. Najlepsi otrzymali Złoty Laur Absolwenta. Jest to wyróżnienie Rektora dla absolwentów jednolitych studiów magisterskich oraz studiów magisterskich II stopnia, którzy ukończyli studia z najwyższym wynikiem na roku. 
Na zakończenie dyplomatorium  wystąpiła Anna Antośkiewicz. Jako absolwentka fizjoterapii szczególnie ciepło wspominała naukę rehabilitacji. W imieniu wszystkich absolwentów dziękowała nauczycielom, pracownikom dziekanatu, a także rodzinom i przyjaciołom.

Złote Laury otrzymały Adrianna Deptuła, kierunek fizjoterapia  -  średnia ukończenia studiów 4, 73 oraz Katarzyna Miszczak, kierunek logopedia ogólna i kliniczna - średnia ukończenia studiów 4,93. Jak również nieobecne na uroczystości: Aleksandra Kędzierska, kierunek elektroradiologia studia stacjonarne - średnia ukończenia studiów 4,88 oraz Klaudyna Czarnecka, kierunek elektroradiologia studia niestacjonarne - średnia ukończenia studiów -  4,78.

W uroczystości oprócz osób wymienionych w tekście uczestniczyli także: prof. Paweł Włodarski, prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju, prof. Aneta Nitsch-Osuch, prodziekan  Wydziału Lekarskiego, dr hab. n. farm. Piotr Luliński, dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Michał Grąt, dyrektor Szkoły Doktorskiej WUM, dr Marta Kijach-Bloch, kanclerz WUM, prof. Witold Rongies, konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii dla województwa mazowieckiego oraz członek Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, dr hab. Agata Szkiełkowska, prof. IFPS oraz konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie audiologii i foniatrii, dr Joanna Chmielewska-Walczak konsultant wojewódzka w dziedzinie neurologopedii, Michał Szafarewicz, koordynator wojewódzkiego mazowieckiego oddziału Krajowej Izby Fizjoterapeutów, dr Maria Teresa Płazińska, opiekunka i koordynator kierunku elektroradiologia, mgr Agnieszka Pastuszka, opiekunka kierunku audiofonologia z protetyką słuchu.
Obecni byli również członkowie Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, przewodniczący oraz członkowie Rad Pedagogicznych i Programowych, nauczyciele, przedstawiciele Samorządu Studenckiego.