Absolwenci kierunku lekarskiego z upragnionymi dyplomami

W tym roku dyplomy WUM odebrało 626 lekarek i lekarzy. – Wasza obecność w uczelni była wielką wartością. Dziś jest powodem do dumy i radości z waszego sukcesu – mówił prof. Rafał Krenke, dziekan wydziału i gospodarz uroczystości.

89 uroczysta promocja absolwentów Wydziału Lekarskiego odbyła się 29 października w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie, do którego z tej okazji przybyło blisko 2 tysiące osób – absolwentów i ich rodzin oraz zaproszonych gości ze środowiska medycznego i akademickiego. 

Przesłanie od rektora

Uroczysta promocja jest ukoronowaniem sześciu lat ciężkiej pracy w trakcie studiów i ważnym wydarzeniem w życiu młodych lekarzy. Rektor Zbigniew Gaciong rozpoczął od złożenia im gratulacji, przypomniał też ideę uprawiania zawodu. – Medycyna to asystowanie przy narodzinach nowego życia, ratowanie zdrowia, a także ofiarowanie życia - bo czym jest przeszczepianie narządów, jeśli nie darowaniem życia? Są to też chwile trudne: nasza bezradność, cierpienie pacjenta, towarzyszenie w umieraniu. Cząstka z tego musi do nas dotrzeć. Dzięki temu możemy dać pacjentowi i jego bliskim szczere współczucie i prawdziwą empatię. 

Rektor zaznaczył również, że zawód ten nakłada obowiązki i stawia wymagania. – Jesteśmy zawodem zaufania publicznego. Społeczeństwo oczekuje od nas otwartości, tolerancji, szacunku do drugiej osoby. Pamiętajcie, że zgoda na każdą formę przemocy pozbawia nas człowieczeństwa. My jesteśmy ponad podziały i granice – podkreślił.

Przesłanie od dziekana

Z kolei dziekan prof. Rafał Krenke zwrócił uwagę, jak ważne w życiu każdego lekarza jest kierowaniem się wartościami takimi jak wiara, nadzieja, miłość, wiedza. Przywołał słowa prof. Andrzeja Szczeklika i wskazywał na cechą oddanego lekarza, jaką jest wytrwałość w zmaganiu się z chorobą. – Lekarz to ktoś, komu dobro pacjentów naprawdę leży na sercu – mówił. – Ktoś, kto nie tylko jest fizycznie przy łóżku pacjenta, ale także nieustannie poszukuje sposobów, aby mu pomóc. Niebawem przekonacie się sami, że nie ma piękniejszego i bardziej budującego uczucia niż radość i satysfakcja z przywrócenia zdrowia pacjentowi.

Na koniec dziekan podkreślał, że niezależnie od drogi, jaką wybiorą absolwenci, chciałby, aby doświadczenia zdobyte w czasie studiów pomagały im i ich motywowały. I aby byli dobrymi, przyzwoitymi ludźmi. – Od was zależy, jakie etyczne standardy będziecie reprezentować.

Przyrzeczenie lekarskie, wręczenie nagród i dyplomów

Po przemówieniach absolwenci powtórzyli słowa przyrzeczenia lekarskiego. Następnie wręczono szereg nagród dla najbardziej wyróżniających się studentów.
Złoty Laur dla najlepszego absolwenta i dyplom z wyróżnieniem za średnią ocen 4,92 odebrała Wiktoria Grycuk. Nagrodę dla niej ufundowała firma TU INTER Polska S.A

Dyplomy z wyróżnieniem za wysoką średnią otrzymali także: Marta Rogalska (4,85), Magdalena Sitnik (4,85), Olga Grodzka (4,84), Agata Zaczek (4,82), Katarzyna Klaja (4,77), Monika Maleszewska (4,77), Monika Stradczuk (4,77), Marta Nowicka (4,76), Aleksandra Skwarek (4,76), Marcin Kleibert (4,74), Kuba Retecki (4,74), Alicja Skrobucha (4,73), Adam Piasecki (4,71), Elwira Servaas (4,71), Milena Seweryn (4,71), Małgorzata Solnik (4,71), Karolina Garbas (4,68), Alicja Kot (4,68), Oliwia Kozyra (4,68), Paulina Łazicka (4,68), Maciej Stępień (4,68), Zuzanna Hus (4,66), Jakub Kowal (4,65), Wojciech Mazurek (4,65), Maciej Kubik (4,63), Jan Jacewicz (4,61), Karolina Kazimierska (4,61), Anna Kochanowska (4,61), Natalia Paduszyńska (4,61), Marcin Wasilewski (4,61), Wiktoria Zieniewicz (4,61), Oliwia Bochenek (4,60), Wojciech Kalata (4,60), Lizaveta Kozel (4,60) Kinga Porębska (4,60).

Wręczono też Złotą Odznakę Studenckiego Towarzystwa Naukowego za całokształt pracy naukowej. Otrzymali ją: Tomasz Grzywa, Marcin Kleibert, Olga Adamska, Karolina Garbas, Maria Boszko, Julia Smyk, Miłosz Majka, Jan Borkowski, Izabela Agnieszczak, Iga Płachta, Bartosz Korzeba, Łukasz Mazurek, Wiktoria Grycuk.

Nagrody Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Warszawa otrzymali: Katarzyna Camlet, Zofia Gajek, Marta Kras, Grzegorz Łopiński, Maciej Mach, Karolina Mikołap, Natalia Niedziela, Emilia Płatos, Katarzyna Rylewicz, Wojciech Sabata, Janusza Świeczkowski-Feiza, Mateusza Zaremba, Magdalena Zwolińska.

Agata Andrzejczyk, Bartłomiej Gastoł, Jakub Olszewski i Wojciecha Sabata otrzymali nagrody za działalność na rzecz wydziału i Samorządu Studentów WUM, zaś Alex Fitas i Wiktoria Rynkun za działalność na rzecz Akademickiego Związku Sportowego WUM.

Słowa podziękowania i pożegnania od absolwentów

– Czuję ogromną wdzięczność i radość, że w trakcie ostatnich sześciu lat poznałam tak wiele zdolnych, ambitnych i pracowitych osób – mówiła Wiktoria Grycuk, reprezentująca tegorocznych dyplomowanych. Dziękowała kadrze dydaktycznej za zaangażowanie i czas poświęcony na wspieraniu rozwoju naukowego studentów oraz za mentoring i wyznaczanie wzorców, z których studenci mogli brać przykład. Choć kończąc studia niewątpliwie zamykamy pewien ważny etap w naszym życiu, to kluczowe wybory i największe wyzwania stoją dopiero przed nami – przyznała – Ale w każdym wyzwaniu, które przed nami stoi jest szansa na naukę i rozwój. 

Agata Andrzejczyk, starościna roku, zaznaczyła, że czas studiów był bez wątpienia ciężki i wymagał wielu wyrzeczeń, jednak ukształtował on dzisiejszych absolwentów oraz pokazał, jakie przeszkody są w stanie pokonać. – To nasz dzień. Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania, nowe możliwości i nowe marzenia. Niech ta chwila będzie dla nas impulsem do działania, dążenia do nowych celów. Mam nadzieję, że odwaga i determinacja z jaką przyszliśmy na WUM nie opuści nas w kolejnych latach.

 

Zakończeniem dyplomatorium był piękny występ artystyczny tegorocznych absolwentek. Paulina Krupa oraz Katarzyna Prokopczyk wykonały „Walc kwiatów” z opery Lakme autorstwa Leo Delibes, zaś Natalia Zozula oraz Ernest Tymczyszyn, student Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, wykonali utwór „Time to say goodbye”. Obu występom towarzyszyło trio instrumentalne, w skład którego weszły dwie tegoroczne absolwentki: Anita Koptyńska oraz Konstancja Węgrzyn, a także Bartosz Kózka, doktorant Wydziału Farmaceutycznego WUM.

Oprawę muzyczną całego wydarzenia zapewnił Chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

W uroczystości udział wzięli także: prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, prorektora ds. personalnych i organizacyjnych, prof. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. nauki i transferu technologii, prof. Paweł Włodarski, prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju, prof. Aleksander Nawrat, przewodniczący Rady Uczelni, prof. Bolesław Samoliński, przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu, prof. Michał Grąt, dyrektor Szkoły Doktorskiej, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, prof. Mariusz Gujski, dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. Olga Ciepiela, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Tadeusz Tołłoczko, były rektor WUM.
Grono prodziekanów Wydziału Lekarskiego: prof. Aneta Nitsch-Osuch, prof. Aleksandra Banaszkiewicz, prof. Tadeusz Grochowiecki, dr hab. Łukasz Koperski, dr hab. Jacek Sieńko oraz członkowie Rady Wydziału Lekarskiego: prof. Daniel Młocicki, prof. Anna Kostera-Pruszczyk, dr hab. Ewa Romejko-Wolniewicz, dr hab. Małgorzata Mizerska-Wasiak, dr hab. Rusłan Sałamatin.

A także: dr Krystyna Podgórska-Baraniecka, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, dr Marian Baraniecki, sekretarz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, dr Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, prof. Jerzy Jurkiewicz, prezes Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, Ewa Piotrowska, dyrektor Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej, Teresa Bogiel, prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, dr Jarosław Rosłon, dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, Andrzej Marciniak, zastępca dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Katarzyna Ładno, dyrektor Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń TU INTER Polska S.A. w Warszawie, Jerzy Chrzanowski, prezes AZS WUM i kierownik SWFiS WUM, dr Marta Kijak-Bloch, kanclerz WUM, Jolanta Ilków, kwestor WUM, Martyna Cholewik, wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Samorządu Studentów, Anna Kupczak, przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego oraz członkowie zarządu SSWL WUM, Michael Koutenakis, wiceprzewodniczący Samorządu Studentów English Division, Anna Krawczyk i Magdalena Justyniarska ze Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM oraz Aleksandra Maciejczyk i Karolina Stachyra z IFMSA-Poland Oddział Warszawa.