Znamy już liderów naukowych WUM

Mamy listę 100 liderów naukowych - sporządzoną za działalność w latach 2020-2023 oraz wyniki rankingu jednostek, który obejmował działalność w roku 2023.

Ranking liderów naukowych

W rankingu liderów naukowych uwzględniono pracowników zatrudnionych w WUM oraz zaliczonych do liczby N według stanu na 31 grudnia 2023 r. Pozycję na liście określa liczba punktów w pracach opublikowanych w latach 2020-2023 przypadająca na jeden slot (slot to miara udziału autora w publikacji). Dodatkowo w zestawieniu podano sumę punktów udziałów wszystkich prac opublikowanych w latach 2020-2023, w tym prac pozostających poza naliczonymi slotami tzw. oversloty, sumaryczny IF wszystkich prac opublikowanych w latach 2020-2023, w tym prac pozostających poza naliczonymi slotami; udziały w punktacji projektów oraz udziały w punktacji patentów.

Podstawę do uwzględnienia pracy w podsumowaniu stanowiła afiliacja w WUM.

Warto zauważyć, że lista 100 liderów naukowych w latach 2020-2023 tak naprawdę obejmuje około 250 naukowców, ponieważ kilka osób mogło znaleźć się na tej samej pozycji z taką samą liczbą punktów.

 

Oto 10 pierwszych miejsc w rankingu:

1. dr Krzysztof Bartnik (nauki medyczne) II Zakład Radiologii Klinicznej - wynik: 200 

1. dr hab. Łukasz Czyżewski (nauki o zdrowiu) Zakład Pielęgniarstwa Geriatrycznego - wynik: 200 

1. dr Wacław Hołówko (nauki medyczne) Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby - wynik: 200 

1. dr Katarzyna Jama (nauki medyczne) Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej - wynik: 200 

1. dr Maciej Janik (nauki medyczne) Klinika Hepatologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych - wynik: 200 

1. dr hab. Łukasz Kołtowski (nauki medyczne) I Katedra i Klinika Kardiologii - wynik: 200 

1. prof. Anna Kostera-Pruszczyk (nauki medyczne) Katedra i Klinika Neurologii - wynik: 200 

1. dr hab. Aleksander Kuś (nauki medyczne) Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - wynik: 200 

1. dr Jan Lica (nauki medyczne) Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej - wynik: 200 

1. prof. Piotr Milkiewicz (nauki medyczne) Klinika Hepatologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych - wynik: 200 

1. prof. Grzegorz Opolski (nauki medyczne) I Katedra i Klinika Kardiologii - wynik: 200 

1. prof. Rafał Płoski (nauki medyczne) Zakład Genetyki Medycznej - wynik: 200 

1. prof. Piotr Pruszczyk (nauki medyczne) Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej - wynik: 200 

1. prof. Hanna Szajewska (nauki medyczne) Klinika Pediatrii - wynik: 200 

1. dr hab. Mariusz Tomaniak (nauki medyczne) I Katedra i Klinika Kardiologii - wynik: 200 

1. mgr Magdalena Zielińska (nauki farmaceutyczne) Katedra i Zakład Biochemii i Farmakogenomiki - wynik: 200 

2. prof. Krzysztof Zieniewicz (nauki medyczne) Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby - wynik: 199,19 

3. dr Marcin Krawczyk (nauki medyczne) Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby - wynik: 194,19

4. prof. Jakub Gołąb (nauki medyczne) Zakład Immunologii - wynik: 192,71 

5. dr Monika Gawałko (nauki medyczne) I Katedra i Klinika Kardiologii - wynik: 191,11

6. prof. Rafał Stec (nauki medyczne) Klinika Onkologii - wynik: 190

7. prof. Grzegorz Basak (nauki medyczne) Katedra i Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych - wynik: 187,5

8. prof. Tomasz Bednarczuk (nauki medyczne) Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - wynik: 185

8. dr hab. Maciej Dawidowski (nauki farmaceutyczne) Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej - wynik: 185

8. prof. Zbigniew Gaciong (nauki medyczne) Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii - wynik: 185

8. prof. Agnieszka Szypowska (nauki medyczne) Klinika Pediatrii - wynik: 185

9. prof. Michał Grąt (nauki medyczne) Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby - wynik: 184,01

10. prof. Dominika Nowis (nauki medyczne) Laboratorium Medycyny Doświadczalnej - wynik: 183,75

Pełny ranking liderów na stronie Działu Nauki

 

Ranking jednostek

Opracowano również dwa rankingi jednostek: ranking jednostek o zatrudnieniu do 3 etatów włącznie oraz ranking jednostek o zatrudnieniu większym niż 3 etaty.
Pozycję na liście określa liczba punktów w pracach opublikowanych w 2023 r. przypadająca na etat pracownika danej jednostki, zaliczanego do liczby N według stanu na dzień 31 grudnia 2023. Podstawę do uwzględnia pracy w podsumowaniu jednostki stanowi afiliacja pracy w WUM. Prace punktowane są wg. aktualnej listy MEiN, jednak w przypadku prac opublikowanych w czasopismach o punktacji nieprzekraczającej 40 stosowany jest współczynnik 0,5 który zmniejsza ich znaczenie. 

Oto pierwsze trzy miejsca na liście jednostek

Jednostki o stanie zatrudnienia nieprzekraczającym 3 etatów

1. Zakład Pielęgniarstwa Geriatrycznego - wynik: 1114,95

2. Klinika Ortopedii i Rehabilitacji - wynik: 579,03

3. Klinika Medycyny Paliatywnej - wynik: 420,88

Jednostki o zatrudnieniu przekraczającym 3 etaty

1. Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu - wynik 575,64

2. Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym - wynik: 464,36

3. Zakład Genetyki Medycznej - wynik: 430,18

Pełny ranking jednostek na stronie Działu Nauki