WUM i MSD Polska kontynuują współpracę na rzecz zdrowia publicznego

Porozumienie kontynuujące strategiczne partnerstwo między instytucjami sygnowali: ze strony WUM prof. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. nauki i transferu technologii, ze strony MSD Polska Justin Gandy, dyrektor zarządzający. Celem współpracy jest długofalowa poprawa jakości opieki zdrowotnej oparta na danych z rzeczywistej praktyki klinicznej.

– Cieszę się, że pogłębiamy naszą współpracę z firmą MSD Polska – podkreślił prof. Piotr Pruszczyk – Rozwój naszego strategicznego partnerstwa ma szansę przyczynić się do poprawy sytuacji zdrowotnej pacjentów.

– Jesteśmy dumni i z radością rozpoczynamy kolejny etap współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym – powiedział Justin Gandy, podkreślając, że wspólna działalność badawcza ma szansę przyczynić się do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych polskich pacjentów i podniesienia jakości opieki zdrowotnej.

W spotkaniu, w trakcie którego podpisano porozumienie, wzięli udział także: dr hab. Anna Staniszewska z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM, dr hab. Maciej Niewada, reprezentujący Katedrę i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM, Anna Kula, dyrektor Centrum Transferu Technologii WUM, a ze strony MSD: Marcin Bodio, Dawid Grzeszczuk, Daniel Szulczyk.

Początki współpracy 

Współpraca WUM i MSD Polska rozpoczęła się w lutym 2023 r. od podpisania dwustronnej deklaracji o współpracy. Jej celem było zainicjowanie długotrwałego partnerstwa w dziedzinie ochrony zdrowia, skupiające się na doskonaleniu standardów opieki zdrowotnej i rezultatów terapeutycznych. 

W listopadzie 2023 r. strony zawarły pierwszą umowę wykonawczą w ramach „Programu Partnerskiego CORE (Center for Observational and Real-World Evidence)” MSD (MSD’s “CORE Partnership Program”). W jej ramach multidyscyplinarny zespół naukowców i lekarzy podjął się analizy skutków nawrotów w wybranych chorobach nowotworowych z perspektywy świadczeniodawcy publicznej opieki zdrowotnej.  

– Wyniki analizy mogą pomóc w zrozumieniu priorytetów w inwestycjach w opiekę onkologiczną i wyjaśnić ekonomiczne oraz systemowe następstwa dotychczas podjętych decyzji – tłumaczy dr hab. Anna Staniszewska. I podkreśla, że wykorzystanie danych praktyki klinicznej (ang. real-world evidence) w opiece zdrowotnej przyczynia się do poprawy jakości leczenia pacjentów dzięki rzeczywistej informacji na temat tego, które interwencje zdrowotne sprawdzają się najlepiej.