Spotkanie u Ambasadora Stanów Zjednoczonych

Dzisiaj, 27 marca 2024 r. w rezydencji Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Marka Brzezińskiego odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie dotyczące problemu zdrowia psychicznego młodzieży, w którym uczestniczył rektor prof. Zbigniew Gaciong. 

W spotkaniu wzięli udział również: przedstawicielka WHO w Polsce dr Nina Berdzuli, zastępca rzeczniczki praw dziecka Adam Chmura, przedstawiciele i przedstawicielki rządu, w tym wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny oraz wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz, a także konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr Aleksandra Lewandowska, a także przedstawiciele innych instytucji, które pracują na rzecz zadbania o zdrowie psychiczne młodych ludzi.

Dzisiejsze spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń i omówienie najlepszych praktycznych rozwiązań w tym zakresie.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozyskało od uczelni możliwość zagospodarowania nieruchomości przy ul. Dalibora 1, w której, po przeprowadzeniu inwestycji modernizacyjnej, możliwe będzie uruchomienie Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci  i Młodzieży. Dwa tygodnie temu rektor prof. Zbigniew Gaciong uzyskał wsparcie w tym zakresie od Ministra Jana Grabca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.